LAMPANGSPOTTIME

 

ข่าวกีฬา อบจ.ลำปาง เปิดโครงการฝึกศึกษาทักษะการเล่นกีฬาฟุตบอล จุดที่2 รร.อัสสัมชัญลำปาง


ภาพประกอบข่าว

เช้าวันที่ 23 มี.ค. 2557 "นายบุญเรือง จิตตา" รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกศึกษาทักษะการเล่นกีฬาฟุตบอลสำหรับเด็กและเยาวชน จังหวัดลำปาง โดยมี "นายมงคล ขัดผาบ" ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เป็นผู้กล่าวรายงาน

โครงการฝึกศึกษาทักษะการเล่นกีฬาฟุตบอลสำหรับเด็กและเยาวชน จังหวัดลำปาง นี้เป็นโครงการร่วมมือกันระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ร่วมกับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย แม่เมาะ สถาบันการพละศึกษา วืทยาเขตลำปาง และสโมสรฟุตบอลลำปาง เอฟซี จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสและส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนในจังหวัดลำปางทั้ง 13 อำเภอได้มีโอกาสเรียนรู้ทักษะการเล่นกีฬาฟุตบอลอย่างถูกต้อง

โครงการดังกล่าวกำหนดไว้ 15 จุด (อำเภอเมือง 3 จุด) และในอำเภอต่างๆอำเภอละ 1 จุดทั่วทั้งจังหวัดลำปาง ในครั้งนี้เป็นจุดที่ 2 สำหรับโครงการ โดยใช้สนามกีฬาฟุตบอลของโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง เป็นสถานที่ฝึก ในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากเยาวชนในเขตอำเภอเมืองเข้าร่วมประมาณ 150 คน ในครั้งต่อไปซึ่งเป็นจุดที่3 หรือจุดสุดท้ายสำหรับเยาวชนในเขต อำเภอเมืองซึ่งได้กำหนดใช้ สนามกีฬาฟุตบอลโรงเรียนบ้านปงสนุกเป็นสถานที่ฝึก ในวันที่ 31 มีนาคม 2557 ที่จะถึงนี้......นายกีฬา