LAMPANGSPOTTIME

 

ข่าวกีฬาชมรมนักปั่นลำปางจัดกิจกรรมร่วมทุนสนับสนุนอาสาพลิกผืนป่าโครงกาเฮาฮักม่อนพระยาแช่


ภาพประกอบข่าว

กลุ่มชมรมนักปั่นลำปางจัดอาสาพลิกผืนป่า เช้าวันที่ 9 มีนาคม 2557 ณ.ลานหน้าอนุสาวรีย์เจ้าพระยาสุลวลือไชยสงคราม( พ่อเจ้าทิพย์ช้าง ) ถ.พหลโยธินชมรมจักรยานลำปางไบค์ ชมรมจักรยานต์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และภาคีเครือข่ายผู้นิยมการปั่นในจังหวัดลำปางได้มารวมตัวกันโดยมีเป้าหมายของกลุ่มนักปั่นคือที่วนอุทยานม่อนพระยาแช่เพื่อนำเงินที่ได้รวบรวมจำนวน 13,000 บาทที่นักปั่นได้ช่วยกันบริจาคนำไปมอบสนับสนุนให้กับโครงการ เฮาฮักม่อนพญาแช่ ที่วัดม่อนพระยาแช่ ม.1 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปางทาง นายสราวุธ เบี้ยจรัส กรรมการชมรมจักรยานลำปางไบค์ กล่าวว่าชมรมจักรยานลำปางไบค์ และเครือข่ายผู้เข้าร่วมโครงการได้ร่วมกันจัดกิจกรรมโครงการ เฮาฮักม่อนพญาแช่ ในการพลิกผืนป่าอย่างต่อเนื่อง ด้วยพลังจิตอาสาเข้าสู่ปีที่ 5 แล้วในปีนี้เพื่อนำเงินที่ทางกลุ่มนักปั่นฯรวบรวมไปมอบให้ทาง อาจารย์เสกสรรค์ แดงใส ประธานโครงการ เฮาฮักม่อนพญาแช่( WE LOVE THE KING) นครลำปางเพื่อสนับสนุนในกิจกรรมชุดปฏิบัติการพิเศษ ไฟป่าม่อนพระยาแช่ซึ่งเป็นชุดเฉพาะกิจที่รวบรวมกลุ่มจิตอาสาที่รักสิ่งแวดล้อมในจังหวัดลำปางในการแก้ปัญหาหมอกควันและไฟป่าภาคประชาชนเพื่อคืนความสุขให้ประชาชน ช่วงท้าย นายสราวุธ เบี้ยจรัส กรรมการชมรมจักรยานลำปางไบค์ กล่าวเสริมว่า ทางกลุ่มฯได้จัดทำกิจกรรมในวันนี้จากปัญหามลพิษทางอากาศในจังหวัดลำปางติดอันดับแรกของประเทศไทยสาเหตุมาจากไฟไหม้ป่า ก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อทางเดินลมหายใจมีผลต่อการทำงานของปอด เป็นสาเหตุของโรคปอดเรื้อรัง ปัจจุบันได้มีกลุ่มอาสาที่เสียสละพยายามลดมลพิษทางอากาศเพื่อชาวจังหวัดลำปางและลูกหลาน ที่คอยติดตามและดับไฟป่านำโดย อาจารย์เสกสรรค์ แดงใส หัวหน้าผู้ประสานงานโครงการ เฮาฮักม่อนพญาแช่( WE LOVE THE KING) และ หัวหน้าชุดปฏิบัติการพิเศษ ไฟป่า ม่อนพระยาแช่ อาจารย์เป็นประชาชนคนหนึ่งที่เสียสละตัวเข้ามาทำงานทั้งกลางวันและกลางคืนโดย ไม่มีผลตอบแทนใด ไม่มีการสนับสนุนจากภาครัฐ ทางกลุ่มชมรมลำปางไบค์และกลุ่มภาคีเครือข่ายจึงได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้นมาเพื่อรวบรวมเงินนำไปมอบสนับสนุนทางโครงการ เฮาฮักม่อนพญาแช่( WE LOVE THE KING) ผ่านทาง อาจารย์เสกสรรค์ แดงใส หัวหน้าผู้ประสานงานโครงการโครงการ เฮาฮักม่อนพญาแช่ (WE LOVE THE KING) นครลำปาง และทางกลุ่มชมรมจักรยานลำปางไบค์ และภาคีเครือข่ายผู้นิยมการปั่นในจังหวัดลำปางจะสานต่อกิจกรรมนี้ไปตลอดทุกปี