LAMPANGSPOTTIME

 

ข่าวสังคม ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง ร่วมแสดงความยินดีกับนายกสมาคมเครื่องปั้นดินเผาดินเผาลำปางคนใหม่


ภาพประกอบข่าว

น.ส.สุปราณี ศิริอาภานนท์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแด่ นายชูเกียร์ติ ตังคะกิติยา ในโอกาศได้รับเลือกเป็นนายกสมาคมเครื่องปั้นดินเผาดินเผาลำปางคนใหม่บริหารงานปี พ.ศ.2557-2558 ชูนโยบายโรงงานเชรามิคทุกโรงคือพี่น้องกัน งานแรกหลังเข้ารับตำแหน่ง งดเก็บค่าธรรมเนียมสมาชิก 1,500 บาท 2-3 ปี เพื่อช่วยเหลือประคองโรงงานเชรามิคทุกขณาดให้อยู่รอดโดยเฉพาะขณาดเล็ก เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจถดถอยจากหลายปัจจัยทีมีผลกระทบอย่างต่อเนื่อง ทั้งราคาแก้สเชื้อเพลิงลอยตัว ค่าแรงงาน 300 บาทและคาดว่าม็อบ กป.ปส คาดคงอยู่อีกยาว