LAMPANGSPOTTIME

 

ข่าวกีฬานายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดกิจกรรม “ปั่นรัก(ษ์) พิทักษ์โลก”


ภาพประกอบข่าว

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2557 ที่สวนสาธารณะเขลางค์นคร นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดกิจกรรม “ปั่นรัก(ษ์) พิทักษ์โลก” ที่สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำปาง ร่วมกับ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (Thai PBS) จัดขึ้น ใน 5 จังหวัดทั่วประเทศ ประกอบด้วย จังหวัดน่าน บุรีรัมย์ แพร่ ลำปาง และกาญจนบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนนโยบายการสร้างสุขภาพที่ดีเพื่อคนไทยทั้งประเทศ ร่วมอนุรักษ์ธรรมชาติ และวัฒนธรรม โดยใช้จักรยานเป็นสื่อในการส่งเสริมกิจกรรม การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน และภาคีต่างๆ รวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของประเทศ

กิจกรรม “ปั่นรัก(ษ์) พิทักษ์โลก” ที่จังหวัดลำปาง มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 800 คน โดยปั่นจักรยานไปตามเส้นทางท่องเที่ยวของจังหวัดลำปาง ระยะทาง 19 กิโลเมตร จากจุดเริ่มต้น ที่ สวนสาธารณะเขลางค์นคร ไปยังฐานแรก ที่ศาลหลักเมืองจังหวัดลำปาง ฐานที่สอง วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม ฐานที่สาม วัดปงสนุก ฐานที่ 4 วัดศรีรองเมือง ซึ่งแต่ละฐานจะมีวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ และความสำคัญของสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดลำปาง พร้อมทั้งเล่นเกม และรับของรางวัลมากมาย

สำหรับรายการ “ปั่นรัก(ษ์) พิทักษ์โลก” มี "น้าติ่ง" สุวัฒน์ กลิ่นเกษร ผู้บรรยายการแข่งขันกีฬาชาวไทย และกีฬามวยปล้ำของสหรัฐอเมริกา เป็นพิธีกร โดยจะเริ่มเผยแพร่ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ ไทยพีบีเอส. วันเสาร์ที่ 8 มีนาคม เป็นกิจกรรมที่จังหวัดน่าน และเสาร์ต่อไปเป็นกิจกรรมของจังหวัดบุรีรัมย์ แพร่ ลำปาง และกาญจนบุรี ตามลำดับ โดยจังหวัดลำปางจะเผยแพร่ออกอากาศ ในวันเสาร์ที่ 29 มีนาคม 2557 ระหว่างเวลา 15.05 – 16.00 น. ถือเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดลำปางให้เป็นที่รับรู้อย่างกว้างขวางต่อไป