LAMPANGSPOTTIME

 

ข่าวการศึกษา ธนาคารแห่งประเทศไทยส่งมอบพื้นที่ให้ มร.สวนดุสิต ศูนย์ลำปาง


ภาพประกอบข่าว

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์ฯ ลำปาง ได้จัดพิธีส่งมอบพื้นที่ และพิธีบวงสรวงท้าวมหาพรหมขึ้น ในวันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม พ.ศ.2557ที่ผ่านมา โดยมี "นายไพโรจน์ โล่ห์สุนทร" อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต และ นายชาญชัย บุรถาวร ผู้อำนวยการธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ ร่วมในพิธีนี้

โดยมีพิธีการส่งมอบพื้นที่ในเวลา 09.00 น. และพิธีบวงสรวงท้าวมหาพรหมในเวลา 09.30 น. เพื่อความเป็นสิริมงคลต่อสถาบันการศึกษา ทั้งนี้ในการส่งมอบพื้นที่ได้รับเกียรติอย่างสูงจากท่านไพโรจน์ โล่ห์สุนทร อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีส่งมอบพื้นที่จากคุณชาญชัย บุรถาวร ผู้อำนวยการธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ โดยมี ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เป็นผู้รับมอบจากอย่างเป็นทางการ

การจัดงานครั้งนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต และสื่อมวลชนก็ให้ความสนใจเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก