LAMPANGSPOTTIME

 

ข่าวการศึกษา ลำปางกัลยาณีร่วมใจเทิดไท้องค์ราชัน


ภาพประกอบข่าว

โรงเรียนลำปางกัลยาณี จัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และกิจกรรมเทิดพระคุณพ่อ ในวันพุธที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๖ โดยมี นายธรณินทร์ เมฆศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี ร่วมกับคณะผู้บริหาร และครู กล่าวถวายราชสดุดี ถวายสัตย์ปฏิญาณตนเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน การลงนามถวายพระพร และพิธีรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ตลอดจนกิจกรรมเทิดพระคุณพ่อ ซึ่งเป็นโอกาสอันดีที่ตัวแทนนักเรียนจะได้มอบช่อดอกพุทธรักษาแด่คุณพ่อเพื่อระลึกถึงพระคุณของท่าน ทั้งยังมีการมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่เรียนดี ความประพฤติเรียบร้อย ขาดแคลนทุนทรัพย์ และมีการจัดบอร์ดนิทรรศการแสดงพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯจากทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ นอกจากนั้น ทางโรงเรียนยังได้ให้ความสำคัญจัดกิจกรรมตามโครงการสัปดาห์ส่งเสริมศาสนา และจริยธรรม เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ประจำปี ๒๕๕๖ ซึ่งได้จัดกิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน โดยมีพระอาจารย์สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดแพร่ แห่งที่ ๑๑ (โครงการธรรมะกำมือเดียว) กรุณามาเป็นพระวิทยากร เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ณ หอประชุมวรกัญญาวลัย พร้อมทั้ง ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๖ คณะกรรมการนักเรียนและตัวแทนนักเรียนยังได้มีโอกาสเข้าค่ายปฏิบัติธรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ณ วัดบรรพตสถิต จังหวัดลำปาง อีกด้วย