LAMPANGSPOTTIME

 

ข่าวการศึกษานักเรียนลำปางกัลยาณีรับเสื้อสามารถ


ภาพประกอบข่าว

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2556 นางลัดดา กลิ่นวงษ์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป และครูผู้สอนโรงเรียนลำปางกัลยาณี นำนักเรียนจำนวน 2 คน คือ นายธีรภักดิ์ สัจจาลักษณ์ นักเรียนระดับชั้น ม.6/7 แผนการเรียนภาษาอังกฤษ – ภาษาจีน และ นายธนภูมิ เครือคำขาว นักเรียนระดับชั้น ม.6/10 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ เข้ารับเสื้อสามารถเพื่อส่งเสริมเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์และนำชื่อเสียงสู่ประเทศชาติ จาก นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เนื่องในงานประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ณ ศาลากลางจังหวัดลำปาง

ทั้งนี้ นายธีรภักดิ์ สัจจาลักษณ์ ได้เป็นตัวแทนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ประเทศไทย เข้าร่วมการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีนระดับโลก เนื่องในงาน “สะพานสู่ภาษาจีน ครั้งที่ ๖” ระดับมัธยมศึกษานานาชาติ ระหว่างวันที่ 21 ตุลาคม – วันที่ 3 พฤศจิกายน 2556 ณ กรุงปักกิ่ง และเมืองคุนหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งมีการแข่งขัน 4 รายการ และสามารถคว้ารางวัลได้ทุกรายการ ดังต่อไปนี้

1. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 คะแนนความนิยม Popular Vote ประเภทบุคคล

2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 คะแนนความนิยม Popular Vote ประเภททีม

3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันด้านทักษะ ประเภทประเภทบุคคล

4. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันด้านทักษะ ประเภทประเภททีม

ในส่วนของ นายธนภูมิ เครือคำขาว ได้เข้าร่วมการแข่งขันชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย ครั้งที่ 4 (The 4 th Asian Schools Swimming Championships) ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม – วันที่ 7 พฤศจิกายน 2556 ณ เขตบริหารพิเศษมาเก๊า สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้รับรางวัลดังนี้

1. 1 เหรียญทอง รายการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำประเภทผลัดผสม 4 x 100 เมตร

2. 2 เหรียญเงิน รายการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำประเภทกรรเชียง 50 เมตร และผีเสื้อ 50 เมตร

3. 1 เหรียญทองแดง รายการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำประเภทกรรเชียง 100 เมตร