LAMPANGSPOTTIME

 

ข่าวสังคม ประธานกรรมการ กฟผ. และนักศึกษาสถาบันวิทยาการพลังงานเยี่ยมชม กฟผ.แม่เมาะ


เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2556 ณ ห้องรักองค์การ อาคารประชาสัมพันธ์แม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง นางอัญชลี ชวนิชย์ ประธานกรรมการ กฟผ. พร้อมด้วยนักศึกษาจากสถาบันวิทยาการพลังงาน หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 3 (วพน.3) และเจ้าหน้าที่ จำนวน 15 คน เข้าเยี่ยมชมกิจการ กฟผ. แม่เมาะ โดยมี นายสุนชัย คำนูณเศรษฐ์ ผู้ว่าการ กฟผ., พร้อมด้วยผู้บริหาร กฟผ. ให้การต้อนรับ ในโอกาสนี้ นายพลฤทธิ์ เศรษฐกำเนิด ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า2 ได้บรรยายสรุปกิจการ กฟผ. แม่เมาะ 3 ด้านคือ 1.) ยุทธศาสตร์พลังงาน 2.) โรงไฟฟ้าสีเขียว 3.) กฟผ.แม่เมาะคู่ชุมชน จากนั้นคณะฯ ได้เข้าเยี่ยมชมภายในห้องควบคุมการเดินเครื่องโรงไฟฟ้าแม่เมาะ หน่วยที่ 12-13 พร้อมชมบริเวณบ่อเหมืองแม่เมาะ และทุ่งบัวตอง

นายณัฐชาติ จารุจินดา ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มปิโตรเลียมชั้นต้น และก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกที่ผมมีโอกาสได้เข้ามาเยี่ยม กฟผ.แม่เมาะ ซึ่งทุกครั้งที่ผมได้เข้ามาที่นี่จะได้รับความรู้ใหม่ๆ ด้านการผลิตไฟฟ้าและถ่านหินกลับไป ข้อมูลที่ได้รับในวันนี้จะช่วยลบภาพเดิมๆ ที่หลายคนเชื่อว่า โรงไฟฟ้าแม่เมาะเป็นแหล่งมลพิษ วันนี้ผมได้มาสัมผัสกับตัวเอง ได้เห็นถึงความสมบูรณ์ของสภาพแวดล้อมรอบๆ กฟผ. แม่เมาะ และระบบการจัดการถ่านหินอย่างมีประสิทธิภาพ ปัจจุบันก๊าซธรรมชาติเป็นแหล่งพลังงานใหญ่สำหรับผลิตกระแสไฟฟ้าที่เราต้องพึ่งพาอยู่ถึง 70 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งถือเป็นความเสี่ยงด้านพลังงานของประเทศที่สำคัญ ดังนั้นโรงไฟฟ้าถ่าน หินจึงเป็นแหล่งพลังงานที่มีความสำคัญมากในอนาคต ผมจึงอยากฝากพี่ๆ เพื่อนๆ นักศึกษาสถาบันวิทยาการพลังงานทุกท่านให้ช่วยเผยแพร่ความรู้ที่เราได้รับวันนี้ให้สังคมเกิดความเข้าใจและยอมรับโรงไฟฟ้าถ่านหินให้มากขึ้น”