LAMPANGSPOTTIME

 

ข่าวการศึกษา กัลยาณี – เกาหลี ลงนามความร่วมมือ MOU


ภาพประกอบข่าว

เมื่อต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมา โรงเรียนลำปางกัลยาณีร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยการศึกษาภาษาเกาหลี ระหว่าง Hankuk University of Foreign Studies กับ โรงเรียนลำปางกัลยาณี โดย Professor Dr. Park Heung Soo คณบดี Cyber Hankuk University of Foreign Studies กับ นายเกษม กาเตจ๊ะ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ณ ห้องประชุมไพลิน โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน จังหวัดชลบุรี โดยโรงเรียนลำปางกัลยาณีเป็นหนึ่งใน ๕๐ โรงเรียนที่รับครูชาวเกาหลีมาสอนในสถานศึกษา ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมและแลกเปลี่ยนความร่วมมือด้านการเรียนการสอน และการศึกษาภาษาเกาหลีอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนการแลกเปลี่ยนครูและนักเรียนของทั้งสองฝ่าย