LAMPANGSPOTTIME

 

ข่าวกีฬา ลำปางจัด มินิวอลเลย์บอล ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รอบชิงชนะเลิศ


จังหวัดลำปาง ร่วมกับ บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทยจำกัด และสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยจัดการแข่งขัน มินิวอลเลย์บอล ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รอบชิงชนะเลิศระดับจังหวัด หาตัวแทนทีมยุวชน ร่วมแข่งขันรอบ Play Off ในระดับภูมิภาคที่ จังหวัดเชียงใหม่

เมื่อช่วงบ่ายวันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2556 ที่ผ่านมา ที่ โรงพลศึกษาศูนย์กีฬาเยาวชนเทศบาลนครลำปาง ตำบลสวนดอก อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขัน “มินิวอลเลย์บอล ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” เป็นการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศในระดับจังหวัด ระหว่างวันที่ 24-26 สิงหาคม 2556 นี้ และเปิดโอกาสให้โรงเรียน ในทุกสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาของจังหวัดลำปาง สามารถจัดส่งทีมนักกีฬายุวชนวอลเลย์บอล ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษา รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ทั้งชายและหญิง เข้าร่วมทำการแข่งขันมีโรงเรียนจากทุกสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา ในจังหวัดลำปาง จำนวน 10 โรงเรียน ร่วมส่งทีมวอลเลย์บอลยุวชนชาย หญิง รวมทั้งสิ้น 12 ทีม

โดยการจัดการแข่งขันมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนด้านการกีฬา ส่งเสริมสุขภาพพลานามัย คุณธรรม จริยธรรม และความมีน้ำใจเป็นนักกีฬา ให้แก่เยาวชนรุ่นเยาว์ และเพื่อส่งเสริมพัฒนาขีดความสามารถ ด้านการกีฬาวอลเลย์บอลให้แก่เยาวชนเด็กนักเรียน เป็นการเปิดโอกาสแก่เยาวชนได้เข้าร่วมทำการแข่งขันกีฬาในระดับต่างๆ ซึ่งจะเป็นพื้นฐานสำคัญในการเล่นกีฬา และเป็นการสั่งสมประสบการณ์ ที่จะทำให้เยาวชนสามารถยกระดับมาตรฐานฝีมือการเล่นวอลเลย์บอลให้สูงขึ้น และพัฒนาทักษะการเล่นให้ก้าวขึ้นไปสู่ในระดับชาติ และในระดับอาชีพ ได้ในอนาคต ตลอดจนเพื่อเป็นการส่งเสริมให้เยาวชน ได้รู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และห่างไกลจากสิ่งเสพติด

ซึ่งทีมที่ชนะเลิศในลำดับที่ 1-4 ทั้งทีมชาย และทีมหญิง จะได้รับ โล่พร้อมใบประกาศเกียรติบัตร เหรียญรางวัล และเงินทุนการศึกษา 5,000 บาท, 3,000 บาท, 2,000 บาท และ 1,000 บาท ตามลำดับ ทั้งนี้ทีมที่ชนะเลิศทั้งประเภททีมชาย และประเภททีมหญิง จะได้เป็นตัวแทนของจังหวัดลำปาง เข้าร่วมการแข่งขันในรอบ Play Off ชิงชนะเลิศในระดับภูมิภาคที่ จังหวัดเชียงใหม่ ในเดือน ตุลาคม 2556 นี้ต่อไป.

ภาพ/ข่าว...สุพัฒน์ ตาจีน