LAMPANGSPOTTIME

 

ข่าวการศึกษา Mobile Unit One Tablet per child


ภาพประกอบข่าว

สพป.ลำปาง เขต ๒ ได้จัดทำโครงการ Mobile Unit One Tablet per child ในวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๖ นายนพดล อินปา รอง ผอ.สพป.ลำปาง เขต ๒ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ลำปาง เขต ๒ เป็นประธานเปิดโครงการ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปางเขต ๒ โครงการนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้นักเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด สพป.ลำปาง เขต ได้ใช้บริการ รถ Mobile Unit One Tablet per child ของ สพป.ลำปาง เขต ๒ เคลื่อนที่ไป ในแต่ละจุด ในอำเภอและโรงเรียนในสังกัด 6 อำเภอ ดังนี้ อำเภอเกาะคา อำเภอแม่ทะ อำเภอเสริมงาม อำเภอสบปราบ อำเภอแม่พริก อำเภอเถิน โดยจะออกบริการเคลื่อนที่ตั้งแต่วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ เป็นต้นไป