LAMPANGSPOTTIME

 

ข่าวกีฬา พิธีเปิดอย่างเป็นทางการ "นครลำปางเกมส์ ครั้งที่ 16" 22 ส.ค.56 นครศรีธรรมราช คว้าทองเหรียญแรก


ภาพประกอบข่าว

จังหวัดลำปางร่วมกับโรงเรียนกีฬาจังหวัดหวัดลำปางเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16 ในพิธีเปิดมีการแสดงเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมของลำปางเพื่อต้อนรับทัพนักกีฬาสร้างความประทับใจแก่ผู้มาเยือนกว่า 5 พันคน เมื่อ 22 ส.ค. 56 ที่ผ่านมา

นายนิโรธ สุนทรเลขา ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและการกีฬา เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16 ที่สนามกีฬากลางจังหวัดลำปาง โดยการแข่งขันกีฬาดังกล่าว จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ในปี 2556 เป็นครั้งที่ 16 โดยจังหวัดลำปางร่วมกับโรงเรียนกีฬาจังหวัดหวัดลำปาง เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ภายใต้ชื่อการแข่งขัน “นครลำปางเกมส์” "International Sports School Games” ซึ่งถือเป็นการแข่งขันกีฬาระดับนานชาติ จึงถือเป็นความภูมิใจยิ่งของประชาชนชาวจังหวัดลำปางที่ได้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน และร่วมต้อนรับคณะนักกีฬาผู้มาเยือนด้วยไมตรีจิตและสร้างความประทับใจในการมาเยือนจังหวัดลำปางครั้งนี้

การแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16 “นครลำปางเกมส์” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-31 สิงหาคม 2556 โดยจัดการแข่งขันกีฬาทั้งหมด 22 ชนิดกีฬา มีโรงเรียนกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันรวมทั้งสิ้น 25 แห่ง ได้แก่โรงเรียนกีฬาในสังกัดสถาบันการพลศึกษา 11 แห่ง,โรงเรียนกีฬาสังกัดองค์กรการบริหารส่วนจังหวัด,องค์การบริหารส่วนตำบล,เทศบาลและอื่นๆ จำนวน 6 แห่ง และโรงเรียนกีฬาจากต่างประเทศ 8 แห่ง จาก 4 ประเทศ ได้แก่ ประเทศสิงค์โปร์,ประเทศมาเลเซีย,ประเทศอินโดนีเซีย และประเทศบรูไน รวมจำนวนผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และนักกีฬาที่ร่วมการแข่งขันครั้งนี้ จำนวน 5,544 คน

ภายในงานได้จัดการแสดง 2 ชุด ประกอบด้วย การแสดง “มหัศจรรย์สู่ประตูเมืองเขลางค์นคร” และการแสดงชุด “เกริกฟ้าพระบารมีพ่อภูมิพล” ซึ่งเป็นการแสดงถึงเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดลำปาง สำหรับนักกีฬาอาวุโสที่กล่าวคำปฎิญาณตนในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาดังกล่าว อาจารย์นคร สมบรูณ์

ทั้งนี้จังหวัดลำปางได้เตรียมเส้นทางการท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดลำปาง 7 เส้นทาง ให้คณะนักกีฬาได้ใช้เวลาว่างเที่ยวชมเมืองลำปาง สัมผัสธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรมอันงดงาม เช่น วัดพระธาตุลำปางหลวง,ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย,เหมืองถ่านหินลิกไนต์,นั่งรถม้าชมเมือง,แช่น้ำแร่ธรรมชาติแจ้ซ้อน และชมผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาเซรามิก อันขึ้นชื่อของจังหวัดลำปาง

หลังพิธีเปิดการแข่งขัน ชิง 4 เหรียญทอง ประเภทกรีฑา วิ่ง 1,500 เมตร ร.ร.กีฬาเทศบาลทุ่งสง นครศรีธรรมราช คว้าทองเหรียญแรก ลำปางเจ้าภาพทำได้เพียงเหรียญเงินและทองแดง

วันที่ 22 สิงหาคม 2556 ภายหลังพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16 “นครลำปางเกมส์” ที่สนามกีฬากลางจังหวัดลำปาง เสร็จสิ้นลง พร้อมกับได้สร้างความประทับใจแก่นักกีฬาและเจ้าหน้าที่จากโรงเรียนกีฬาทั้งในและต่างประเทศ จากนั้นเป็นรายการแข่งขันกรีฑา วิ่ง 1,500 เมตร ชิง 4 เหรียญทอง ผลปรากฏว่า

รุ่นอายุ 16 ปี หญิง ด.ญ.สุวิมล พรามชูบัว จากโรงเรียนเทศบาลทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช เข้าเส้นชัยเป็นคนแรก ด้วยเวลา 5 นาที 08.51 วินาที ได้เหรียญทองเหรียญแรกของการแข่งขันนครลำปางเกมส์ เหรียญเงิน เป็นของโรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร และเหรียญทองแดง โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง

รุ่นอายุ 16 ปี ชาย เหรียญทอง ได้แก่ Dasmin จากประเทศอินโดนีเซีย เหรียญเงิน โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร และเหรียญทองแดง เป็นของโรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง

รุ่นอายุ 18 ปี หญิง เหรียญทอง ได้แก่ น.ส.โสมศรี เห็นทั่ว จากโรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร ทำเวลาได้ 5 นาที 07.43 วินาที เหรียญเงิน เป็นของ โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช และเหรียญทองแดงเป็นของนักวิ่งจากโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราชเช่นกัน

รุ่น อายุ 18 ปี ชาย เหรียญทอง เป็นของนักวิ่งจากต่างชาติ Ahmad Muhammad B.Hamizan จากโรงเรียนกีฬา Bukit Jalil ประเทศมาเลยเซีย เหรียญเงิน เป็นของโรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง สิริมงคล กันทะวัง และเหรียทองแดง เป็นของ โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี

ข่าว...วิเชียร เอื้อเฟื้อ

ภาพ...นิเวศน์ อินติ๊บ