LAMPANGSPOTTIME

 

ข่าวสังคม เปิดโครงการ “สร้างบ้านสีเขียวให้ช้าง เฉลิมพระเกียรติ ๘๑ พรรษา มหาราชินี”


ภาพประกอบข่าว

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำปาง ร่วมงานเปิดโครงการ “สร้างบ้านสีเขียวให้ช้าง เฉลิมพระเกียรติ ๘๑ พรรษา มหาราชินี” เพื่อสนองพระราชปณิธานในการสร้างป่าและแก้ปัญหาช้างเลี้ยง ช่วยฟื้นฟูประชากรช้างไทย เป็นการร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า ฯ อันเป็นการสร้างหลังคาสีเขียวให้ร่มเงา ปูพื้นบ้านสีเขียวด้วยไม้คลุมดิน พืชอาหารและพืชสมุนไพรให้บ้านสีเขียวของช้างอุดมสมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดยดำเนินเปิดโครงการบนพื้นที่ ๕๐ ไร่ โดยมี นายชัยภัฎ สมบูรณ์ดำรงกุล ผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ในวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ สถาบันคชบาลแห่งชาติ ฯ