LAMPANGSPOTTIME

 

ข่าวกีฬา จังหวัดลำปางปล่อยขบวนจักรยานรณรงค์ ล้านนาแอดเวนเจอร์ปาง


ภาพประกอบข่าว

จังหวัดลำปางร่วมการปล่อยขบวนจักรยานรณรงค์ ล้านนาแอดเวนเจอร์ สนามที่ 4 ชิงแชมป์ภาคเหนือ สนามสุดท้าย วันนี้ 3 ก.ค.56 เวลา 09.00 น.ได้มีการปล่อยขบวนจักรยานรณรงค์ การแข่งขันกีฬาผจญภัยและจักรยานเสือภูเขาชิงแชมป์ภาคเหนือ ครั้งที่ 1 ณ บริเวณข่วงนคร หน้าเทศบาลนครลำปาง โดยมี นายกสมาคมท่องเที่ยวนครลำปางและประธานชมรมจักรยานจังหวัดลำปาง,นายนิปกรณ์ สิงหพุทธางกูร ผู้อำนวยการสถาบันคชบาลแห่งชาติในพระอุปถัมภ์ฯและเจ้าหน้าที่ตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน ที่สนใจจำนวนมาก ร่วมกันปั่นจักรยานรณรงค์ในการแข่งขันกีฬาผจญภัยและจักรยานเสือภูเขา ชิงแชมป์ภาคเหนือ ครั้งที่ 1

ตั้งขบวนบริเวณ ลานข่วงนคร

- เลี้ยวซ้ายขึ้นถนนท่าคราวน้อย – จนถึงแยกโรงน้ำแข็ง

- เลี้ยวซ้ายไปตามถนนสุเรนทร์ – จนถึงวงเวียนสถานีรถไฟ

- เลี้ยวซ้ายไปตามถนนประสานไมตรี – เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนฉัตรไชย

- ผ่านห้าแยกหอนาฬิกา – ไปตามถนนบุญวาทย์ - จนถึงแยกหลักเมือง

- เลี้ยวซ้ายเข้าถนนไปรษณีย์ – เลี้ยวซ้ายเข้าถนนทิพย์วรรณ - จนถึงแยกโรงไฟฟ้า

- เลี้ยวซ้ายเข้าถนนบ้านเชียงราย – อ้อมหอนาฬิกาขึ้นสู่ ลานข่วงนคร

โครงการล้านนาแอดเวนเจอร์ เป็นกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงผจญภัย เชิงกีฬา เชิงนิเวศและเชิงสุขภาพ โดยมีกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ร่วมกันจัดกิจกรรมโครงการขึ้น เพื่อส่งเสริมเส้นทางการท่องเที่ยวและกระตุ้น

เศรษฐกิจ,ขยายตลาดการท่องเที่ยวช่วงฤดู Green Season ในพื่นที่ 4 จังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ซึ่งได้มีการจัดการแข่งขันผ่านไปแล้ว 3 สนามที่จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน แม่ฮ่องสอนและมีสนามการแข่งขันที่จังหวัดลำปางเป็นสนามที่ 4 ซึ่งเป็นสนามสุดท้าย กำหนดจัดกิจกรรมการแข่งขันในวันที่ 10-11 สิงหาคม 2556 ที่ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง ซึ่งเป็นสถานที่ที่ได้รับรางวัล กินรีทอง Thailand Tourism Aword ประเภทแหล่งท่องเที่ยวนันทนาการ 2 ปีซ้อน โดยจะเริ่มทำการแข่งขันตั้งแต่เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป

โดยการแข่งขันในวันเสาร์ที่ 10 ส.ค.56 จะเป็นการแข่งขันล้านนาแอดเวนเจอร์ ชิงแชมป์ภาคเหนือ ในระยะทาง 31.2 ก.ม. ซึ่งจะประกอบไปด้วย การวิ่งฟรีรัน ว่ายน้ำ วิ่งผจญภัย ปั่นจักรยาน พายเรือคยัค และในวันอาทิตย์ที่ 11 ส.ค.56 จะเป็นการแข่งขันปั่นจักรยานเสือภูเขาผจญภัยชิงแชมป์ภาคเหนือ จุดปล่อยตัวที่บริเวณหลังอาคารสำนักงานศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย โดยจะปั่นจักรยานไปตามเส้นทางผจญภัย ระยะทางร่วม 30 ก.ม. ผ่านป่าเขาและแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่สวยงาม ภายในพื้่นที่สวนป่าเศรษฐกิจของศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย สำหรับการแข่งขันสนามที่ 4 ของลำปางถือเป็นสนามการแข่งขันสุดท้าย ประจำปี 2556 ซึ่งจะได้มีการจับเวลาเก็บสะสมคะแนนรวมกับ 3 สนาม ในการแข่งขันที่ผ่านมาและผู้ที่ทำคะแนนรวมดีที่สุดจะได้รับรางวัลแชมป์เปี้ยนชิพ ประจำภาคเหนือ ซึ่งเป็นรางวันนอกเหนือจากรางวัลแชมป์ประจำสนามอีกด้วย ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.lanna-adventure.com หรือสอบถามสำนักงานจังหวัดลำปาง โทรศัพท์หมายเลข 054-265-067