LAMPANGSPOTTIME

 

ข่าวสังคม อบต.ทุ่งฝาย ร่วมกับ ธกส. สาขาเขลางค์ จัดกิจกรรม


ภาพประกอบข่าว

เมื่อวันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2556 ทางธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาเขลางค์ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย โดยมี นายสมศักดิ์ ตะนะเกต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย คณะผู้บริหาร ลูกค้าของธนาคาร และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรม "งานจับรางวัล ออมทรัพย์ทวีโชค ครั้งที่ 1/2556" ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย โดยภายในงานมีกิจกรรมแจกของรางวัลสำหรับลูกค้า ธกส. สาขาเขลาง มากกว่า 300 รางวัล และกิจกรรมแจกของรางวัลสำหรับผู้มาร่วมงานจำนวนมาก