LAMPANGSPOTTIME

 

ข่าวการศึกษา ถวายเทียนพรรษา


ภาพประกอบข่าว

วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ สพป.ลำปาง เขต ๒ นายนพดล อินปา รอง ผอ.สพป.ลำปาง เขต ๒ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ลำปาง เขต ๒ เป็นประธานนำเทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๕๖ และพัดยศชั้นพระครูปลัด (พระครูสังฆรักฆ์ประหยัด วรญาโณ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุจอมปิง) ที่ได้รับประทานจาก สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสัฆปริณายก ร่วมพิธีแห่ ถวาย ณ พระธาตุจอมปิง อ.เกาะคา เนื่องในเฉลิมฉลองพุทธยันตีครบ ๒๖๐๐ ปีของพระพุทธศาสนา เพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นการอนุรักษ์สืบสานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นอีกด้วย