LAMPANGSPOTTIME

 

ข่าวการศึกษารางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี


ภาพประกอบข่าว

สพป.ลำปาง เขต ๒ ขอแสดงความยินดี กับโรงเรียนล้อมแรดวิทยา อ.เถิน จ.ลำปาง ที่เป็นตัวแทนจังหวัดลำปาง เข้าร่วมประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารีในระดับประเทศ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ณ ลานพระบรมรูปทรงม้า เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ที่ผ่านมา ปรากฎว่าได้ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑.. นำโดย ผอ.บรรจง สลีวงศ์ ผอ.โรงเรียนล้อมแรดวิทยา