LAMPANGSPOTTIME

 

ข่าวสังคม เครือข่ายประชาสัมพันธ์ และสื่อมวลชนจังหวัดลำปาง ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ถวายแม่ของแผ่นดิน


ภาพประกอบข่าว

วันที่ 20 กรกฎาคม 2556 นายเริงณรงค์ ณียวัฒน์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง นายถิรไชย แจ้งไพร ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศ(สวท.) จังหวัดลำปาง และนายพิทยา แสงรัตนา ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษา(สวศ.) จังหวัดลำปาง พร้อมด้วย ตัวแทนเครือข่ายอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้าน(อป.มช.) จังหวัดลำปาง และผู้แทนสื่อมวลชนในจังหวัดลำปางร่วมกันปลูกต้นไม้ถวายแม่ของแผ่นดิน ตามโครงการประชาอาสาปลูกป่า 800 ล้านกล้า 80 พรรษา มหาราชินี ที่สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปางจัดขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในพื้นที่ราชพัสดุ ใกล้กับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษาจังหวัดลำปาง กว่า 100 ไร่

นายเริงณรงค์ฯ กล่าวว่า สำหรับกล้าพันธุ์ไม้ที่นำมาปลูกได้รับการสนับสนุนจากสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดลำปาง จำนวน 300 กว่าต้น ประกอบด้วย ต้นสัก มะฮอกกานี และ สมอพิเพก ซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้ นอกจากเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภายในกรมประชาสัมพันธ์ ประจำจังหวัดลำปางแล้ว ยังมีเครือข่าย อป.มช. ผู้แทนชมรมผู้สื่อข่าวนครลำปาง หน่วยงายสวัสดิการและคุ้มแรงงานจังหวัดลำปาง และชุมชนใกล้เคียงร่วมปลูกต้นไม้ในครั้งนี้ เพื่อสนับสนุนการปลูกป่าในพื้นที่จังหวัดลำปาง รณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมปลูกต้นไม้ถวายในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555 และเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่สาธารณะและป่าเสื่อมโทรม

ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง ยังได้กล่าวต่ออีกว่า จังหวัดลำปางได้ขอความร่วมมือให้ทุกหน่วยงานภายในจังหวัดร่วมจัดกิจกรรมเนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ โดยร่วมกันปลูกต้นไม้บริเวณหน่วยงาน สถานที่สาธารณประโยชน์ ศาสนสถาน โรงเรียน ป่าชุมชน ริมแม่น้ำ สองข้างทาง ฯลฯ อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนโครงการประชาอาสาปลูกป่า 800 ล้านกล้า 80 พรรษามหาราชินี โดยในปี 2556 จังหวัดลำปางได้กำหนดเป้าหมาย ทั้งการปลูกแบบประชาอาสา และปลูกโดยการหว่านเมล็ดพันธุ์ไม้ป่าทางอากาศยานกว่า 20 ล้านกล้า กิจกรรมครั้งนี้ได้บูรณาการความร่วมมือจากหลายหน่วยงาน โดยเฉพาะเครือข่ายประชาสัมพันธ์ และสื่อมวลชนในจังหวัดลำปาง ส่งผู้แทนเข้าร่วมบำเพ็ญประโยชน์ด้วยการปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวร่วมกัน