LAMPANGSPOTTIME

 

ข่าวการศึกษา โรงเรียนเรียนสังกัด สพป. ลำปาง เขต 2 ลำปาง รับรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษา ขนาดเล็ก ประจำ


เด็กหญิงมาร์ติน่า ปุ๊ดสร้อย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนนายางวิทยา ซึ่งมี นางประไพ ขว้างไชย เป็นผู้อำนวยการ ได้รับรางวัลพระราชทานในโครงการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษา ขนาดเล็ก ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ โดยเข้ารับพระราชทานรางวัล จาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ผู้แทนพระองค์ เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ที่ผ่านมา ณ.ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา กรุงเทพฯ