LAMPANGSPOTTIME

 

ข่าวการศึกษาลูกสนเจ๋ง ! คว้าแชมป์กล่าวสุนทรพจน์จีน ระดับชาติ


ภาพประกอบข่าว

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนลำปางกัลยาณี นำโดย นายธรณินทร์ เมฆศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมแสดงความชื่นชมยินดีกับ นายธีรภักดิ์ สัจจาลักษณ์ นักเรียนระดับชั้น ม.๖/๗ แผนการเรียนภาษาอังกฤษ – จีน ที่สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศ การแข่งขันสุนทรพจน์ภาษาจีน ตามโครงการสะพานสู่ภาษาจีน ระดับมัธยมศึกษา รวมโรงเรียนในสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โรงเรียนเอกชน และอาชีวศึกษา ซึ่งแข่งขันไปเมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องเรียนขงจื่อ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง จังหวัดนนทบุรี และจะเป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันต่อระดับนานาชาติ ในเดือนตุลาคม ๒๕๕๖ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน พร้อมรับทุนศึกษาต่อประเทศจีน ระดับปริญญาตรี หลักสูตร ๔ ปี