LAMPANGSPOTTIME

 

ข่าวการศึกษา บุญวาทย์ฯ หล่อเทียนเข้าพรรษา


ภาพประกอบข่าว

ดร.สาโรจน์ แก้วอรุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียน ร่วมพิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2556 ของกลุ่มสาระฯสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โดยจัดขึ้นเพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณี และนำไปถวายวัดเนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา บริเวณหน้าอาคารพิสิฐเมธี เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2556 ที่ผ่านมา