LAMPANGSPOTTIME

 

ข่าวกีฬา นักเรียนล.ก. กวาดรางวัลว่ายน้ำ อาเซียนสกูลเกมส์ ครั้งที่ ๕


ภาพประกอบข่าว

นายธนภูมิ เครือคำขาว นักเรียนระดับชั้นม.๖/๑๐ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ๓ เหรียญทองแดง รายการแข่งขันว่ายน้ำ ประเภท กรรเชียง ๕๐ เมตร กรรเชียง ๑๐๐ เมตร และผลัดผสม ๔ x ๑๐๐ เมตร จากการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ “อาเซียนสกูลเกมส์ ครั้งที่ ๕” เมื่อวันที่ ๒๒ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม