LAMPANGSPOTTIME

 

ข่าวกีฬา ประชุมเตรียมความพร้อม เซปัคตะกร้อ นานาชาติ EGAT CUP ครั้งที่ 6


เมื่อวันที่ 27 มิ.ย. 2556 ที่ผ่านมา คณะกรรมการจัดการแข่งขัน เซปัคตะกร้อนานาชาติ EGAT CUP ครั้งที่ 6 นำโดย ดร.กิตติภูมิ นามวงศ์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง นายพลฤทธิ์ เศรษฐกำเนิด ผู้อำนวยการฝ่ายการผลิตโรงไฟฟ้าแม่เมาะ นายสมชาย ติวะตันสกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายจัดการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ นายสุวัฒน์ ภวภูตานนท์ รวมทั้งผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในทุกๆฝ่าย ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดการแข่งขันเซปัคตะกร้อนานาชาติ ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม ราชพฤกษ์ เทศบาลนครลำปาง นอกจากนั้น ดร.กิตติภูมิ นามวงศ์ ในฐานะเจ้าภาพร่วมซึ่งรับผิดชอบในส่วนของงานเลี้ยงต้อนรับคณะนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ รวมทั้งสถานที่จัดการแข่งขัน ก็ได้นำคณะกรรมการสำรวจความพร้อมของสนามแข่งขัน ณ อาคารศูนย์เยาวชนเทศบาลนครลำปาง ซึ่งการแข่งขันกีฬาเซปัคตะกร้อน นานาชาติ ดังกล่าว เริ่มทำการแข่งขันในระหว่างวันที่ 2-6 ก.ค. 2556 นี้ ในวันที่ 1 ก.ค. 2556 จัดงานเลี้ยงต้อนรับคณะนักกีฬาและเจ้าหน้าที่จากชาติต่างๆที่เข้าร่วมแข่งขัน ณ บริเวณข่วงนคร ของเทศบาลนครลำปาง พิธีเปิดการแข่งขันในวันที่ 2 ก.ค.2556 เริ่มตั้งแต่เวลา 13.30 น. โดยมี นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย ผวจ.ลำปาง และนายสุทัศน์ ปัทมสิริวัฒน์ ผวก.การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน เวลา 15.00 น. แข่งขันคู่เปิดสนามอย่างเป็นทางการ ประเภททีมชายระหว่างทีม EGAT CLUB (ไทย) พบกับ MSN-B (มาเลเซีย) ส่วนการแข่งขันในคู่อื่นๆเริ่มทำการแข่งขันตั้งแต่เวลา 10.00 น. ตั้งแต่ 2-6 ก.ค. 2556