LAMPANGSPOTTIME

 

ข่าวกีฬา “ทต.น้ำโจ้” คว้าแชมป์ รุ่น ประชาชน “กฟผ.แม่เมาะ แชมป์อาวุโส 50 ปี“ บอล 7 คน ค่ายสุรศักดิ์มนตรี


ภาพประกอบข่าว

เย็นวันอาทิตย์ที่ 23 มิ.ย. 2556 ที่ผ่านมา ชมรมฟุตบอลค่ายสุรศักดิ์มนตรี ได้จัดให้มีการแข่งขันฟุตบอล 7 คน “ค่ายสุรศักดิ์มนตรีคัพ” ประจำปี 2556 ในรอบชิงชนะเลิศ โดยมี “พลตรี สุมงคล ดิษบรรจง” ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 ในฐานะประธานจัดการแข่งขัน “นายไพโรจน์ โล่ห์สุนทร” อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย / นายกสมาคมกีฬาจังหวัดลำปาง , “นายพลฤทธิ์ เศรษฐกำเนิด” ผู้อำนวยการฝ่ายการผลิตโรงไฟฟ้าแม่เมาะ , “นายสมศักดิ์ ตะนะเกต” นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่งฝาย ร่วมเป็นเกียรติในพิธีปิดการแข่งขัน ซึ่งการแข่งขันในครั้งนี้เริ่มทำการแข่งขันมาตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม – 23 มิถุนายน 2556 โดยวัตถุประสงค์เพื่อ ส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไปในจังหวัดลำปาง และจังหวัดใกล้เคียง หันมาออกกำลังกาย เล่นกีฬา เพื่อสุขภาพที่เข็งแรง ปราศจากโรคภัยเบียดเบียน และเพื่อเชื่อมสัมพันธไมตรีระหว่างกัน ซึ่งการจัดการแข่งขันในครั้งนี้มีทีมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น 54 ทีม แยกประเภทได้ดังนี้

- ประเภททีม ประชาชนทั่วไป จำนวน 33 ทีม

- ประเภททีม ประชาชนอายุ 40 ปี จำนวน 12 ทีม

- ประเภททีม ประชาชนอายุ 50 ปี จำนวน 9 ทีม

นอกจากนี้ยังจัดให้มีการแข่งขันฟุตบอลคู่พิเศษอีก 3 ทีม เพื่อเชื่อมความสัพมพันธ์ไมตรีระหว่างทีม ค่ายสุรศักดิ์มนตรี ทีมชมรมฟุตบอลอาวุโสนครลำปาง และทีมชมรมผู้สื่อข่าวนครลำปาง

การจัดการแข่งขันในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากหลายภาคส่วน อาทิ เช่น

นายไพโรจน์ โล่สุนทร สนับสนุนเงิน จำนวน 50,000 บาท

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยแม่เมาะ สนับสนุนเงิน จำนวน 14,000 บาท

บริษัทปูนซีเมนต์ไทยลำปาง จำกัด สนับสนุนเงิน จำนวน 5,000 บาท

สหกรณ์ออมทรัพย์จังหวัดทหารบกลำปาง จำกัด สนับสนุนเงิน จำนวน 5,000 บาท

บริษัท UFC จำกัด สนับสนุนเงินจำนวน 1,000 บาท

ร้าน เชน เย็นตาโฟ สนับสนุนเงินจำนวน 1,000 บาท

ร้านกีฬาจิรชัย สปอร์ต สนับสนุนถ้วยรางวัลประเภทประชาชนทั่วไป

สรุปการแข่งขันในแต่ละประเภท

รุ่นอาวุโส อายุ 50 ปี

- รองชนะเลิศลำดับ 3 ทีม “โมจิอัญชลี”

รับถ้วยรางวัลพร้อมเงินบำรุงทีม จำนวน 2,000 บาท

- รองชนะเลิศลำดับ 2 “ค่ายสุรศักดิ์มนตรี”

รับถ้วยรางวัลพร้อมเงินบำรุงทีม จำนวน 3,000 บาท

- รองชนะเลิศลำดับ 1 “แสงเทียนสังฆภัณฑ์”

รับถ้วยรางวัลพร้อมเงินบำรุงทีม จำนวน 4,000 บาท

- ชนะเลิศ ได้แก่ทีม “การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยแม่เมาะ”

รับถ้วยรางวัลพร้อมเงินบำรุงทีม จำนวน 6,000 บาท

- รางวัล นักเตะยอดเยี่ยม ประเภทประชาชนทั่วไป อายุ 50 ปี นายสุริยัน รักษากิจ จากทีม “การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยแม่เมาะ”

รุ่นอาวุโส อายุ 40 ปี

- รองชนะเลิศลำดับ 3 ทีม “ลำปางอิสระ”

รับถ้วยรางวัลพร้อมเงินบำรุงทีม จำนวน 2,000 บาท

- รองชนะเลิศลำดับ 2 ทีม “พรานเหนือ”

รับถ้วยรางวัลพร้อมเงินบำรุงทีม จำนวน 3,000 บาท

- รองชนะเลิศลำดับ 1 ทีม “ตำรวจลำปาง”

รับถ้วยรางวัลพร้อมเงินบำรุงทีม จำนวน 4,000 บาท

- ชนะเลิศ ทีม “เจ้าทิพย์ช้าง”

รับถ้วยรางวัลพร้อมเงินบำรุงทีม จำนวน 6,000 บาท

- รางวัล นักเตะยอดเยี่ยม ประเภทประชาชนทั่วไป อายุ 40 ปี นาย อนุภาพ จรเทพ จากทีม “เจ้าทิพย์ช้าง”

รุ่นประชาชนทั่วไป

-รองชนะเลิศลำดับ 3 ทีม “รถไฟลำปาง”

รับถ้วยรางวัลพร้อมเงินบำรุงทีม จำนวน 2,000 บาท

- รองชนะเลิศลำดับ 2 ทีม “คอมแบท B”

รับถ้วยรางวัลพร้อมเงินบำรุงทีม จำนวน 4,000 บาท

- รองชนะเลิศลำดับ 1 ทีม “คอมแบท A”

รับถ้วยรางวัลพร้อมเงินบำรุงทีม จำนวน 6,000 บาท

- ชนะเลิศ ทีม “เทศบาลตำบลน้ำโจ้”

รับถ้วยรางวัลพร้อมเงินบำรุงทีม จำนวน 8,000 บาท

- รางวัล นักเตะยอดเยี่ยม ประเภทประชาชนทั่วไป นายสุวิทย์ เครือแก้ว จากทีม “เทศบาลตำบลน้ำโจ้”

ข่าวโดย / นายกีฬา