LAMPANGSPOTTIME

 

ข่าวสังคม “โครงการประชาชนอาสาปลูกป่า 800 ล้านกล้า 80 พรรษา มหาราชินี”


ภาพประกอบข่าว

นางนาถนรี ธนะปัญโญ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำปาง ร่วมกิจกรรมเปิดตัว “โครงการประชาชนอาสาปลูกป่า 800 ล้านกล้า 80 พรรษา มหาราชินี” วันต้นไม้ประจำปีของชาติ และวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2556 ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค หัวหน้าหน่วยงานรัฐและวิสาหกิจ นายอำเภอเกาะคา และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง โดยมี นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิด ในวันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2556 ณ วัดถ้ำขุมทรัพย์จามเทวี บ้านต้นผึ้ง หมู่ที่ 5 ตำบลใหม่พัฒนา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง