LAMPANGSPOTTIME

 

ข่าวสังคม ชมรมผู้นิยมพระเครื่องเมืองลำปาง มอบทุนการศึกษาให้กับเด็กด้อยโอกาส‏


ภาพประกอบข่าว

ชมรมผู้นิยมพระเครื่องเมืองลำปาง นำโดย สุรโยธิน ธนะสุวัฒน์ ประธานจัดงานนิทรรศการ การประกวด การอนุรักษ์ พระเครื่อง พระบูชา และเหรียญคณาจารย์ทั่วประเทศ พร้อมคณะ ได้ร่วมกันมอบทุนการศึกษาให้กับ เด็กด้อยโอกาสในเขตเทศบาลนครลำปาง โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กด้อยโอกาส ประจำปี 2556 จำนวน 5,000 บาท โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดลำปาง ศูนย์พัฒนาสมรรถภาพคนตาบอดลำปาง จำนวน 20,000 บาท และนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครลำปาง ทุนละ 1,500 บาท จำนวน 30 ทุน เป็นเงินจำนวน 45,000 บาท เพื่อเป็นทุนการศึกษา และนอกจากนี้ ยังได้มอบเงินสนับสนุนการประกวดร้องเพลงพร้อมแดนเซอร์ ให้กับโรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง) อีกจำนวน 30,000 รวมทั้งสิ้นเป็นเงินจำนวน 100,000 บาท โดยมี ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง และคณะผู้บริหารเทศบาลนครลำปาง หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาลนครลำปาง ร่วมให้เกียรติเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุมราชาวดี เทศบาลนครลำปาง เมื่อวันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2556 ที่ผ่านมา.