LAMPANGSPOTTIME

 

ข่าวการศึกษานักเรียนโรงเรียนเทศบาล 5 นครลำปาง ชนะเลิศ ยุวทูตดีเด่น


ภาพประกอบข่าว

ด.ญ. สุวนันท์ คำลือ นักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง) ได้รับรางวัลชนะเลิศ ยุวทูตดีเด่น ระดับมัธยม ประจำปี 2555 ภายใต้การฝึกซ้อมของครูจามจุรี หาดสาร เมื่อปลายเดือน พฤษภาคม 2556 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพฯ