LAMPANGSPOTTIME

 

ข่าวเด่นนร.บว.สร้างชื่อเป็นตัวแทนนักเรียนไทยรับรางวัลเทศกาลศิลปะนักเรียน นานาชาติ ครั้งที่ 20


ภาพประกอบข่าว

นายพิศวัสต์ วรรณฟู นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/15 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลำปาง เจ้าของภาพวาดที่ได้รับการคัดเลือก “ให้เป็นผลงานที่ดีที่สุด” ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และได้เป็นตัวแทนนักเรียนไทยเข้ารับรางวัลและร่วมแสดงผลงาน ในเทศกาลศิลปะนักเรียนนานาชาติ ครั้งที่ 20 (The 20th International High School Arts Festival “On top of the world”) เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562 ณ (National Art Center) กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น โดยมี ครูสุภาภรณ์ แก้วสีงาม เป็นครูผู้ควบคุมและผู้ฝึกซ้อม