LAMPANGSPOTTIME

 

ข่าวสังคมโรงไฟฟ้าลานกระบือ รับโล่ประกาศเกียรติคุณระดับทอง Zero Accident Campaign 2019


ภาพประกอบข่าว

โรงไฟฟ้าลานกระบือ รับโล่ประกาศเกียรติคุณระดับทอง Zero Accident Campaign 2019

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2562 นายสมบัติ เกษร หัวหน้ากองการผลิตโรงไฟฟ้าลานกระบือ รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณกิจกรรมการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ ประจำปี 2562 ระดับทองเป็นปีที่ 3 ในงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ 33(Zero Accident Campaign 2019) จาก นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา กรุงเทพมหานคร

รางวัลดังกล่าวนับเป็นรางวัลที่ทรงคุณค่าอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นรางวัลที่สร้างความภูมิใจให้กับหน่วยงาน ทั้งยังแสดงให้รู้ว่าโรงไฟฟ้าลานกระบือ ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยในการทำงานของผู้ปฏิบัติงาน อีกทั้งผู้ปฏิบัติงานยังให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามกฏความปลอดภัย จนสามารถลดอุบัติเหตุให้เป็นศูนย์ได้เป็นเวลาติดต่อกันนานถึง 12 ปี