LAMPANGSPOTTIME

 

ข่าวสังคมกฟผ.แม่เมาะ จับมือ สนง.คณะกรรมการอาชีวศึกษาร่วมมือพัฒนากำลังคนระดับช่างเทคนิค เรียนรู้งานพื้นที่จริง


ภาพประกอบข่าว

กฟผ.แม่เมาะ จับมือ สนง.คณะกรรมการอาชีวศึกษา ประสานความร่วมมือพัฒนากำลังคนระดับช่างเทคนิค เรียนรู้งานพื้นที่จริง

กฟผ. แม่เมาะ และ สอศ. ประสานความร่วมมือถ่ายทอดความรู้ทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติ แก่นักศึกษาระดับ ปวส. ที่เข้าร่วมโครงการพัฒนากำลังคนระดับช่างเทคนิค และนักเทคโนโลยี โดยมีนักศึกษาผ่านการฝึกอบรมและได้รับหนังสือรับรองการฝึกอาชีพ จำนวน 89 คน

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2562 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ จัดพิธีมอบหนังสือรับรองการฝึกอาชีพให้แก่นักศึกษาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ.แม่เมาะ, วิทยาลัยเทคนิคลำปาง และ วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา รวมจำนวนทั้งสิ้น 89 คน ที่เข้าร่วมโครงการพัฒนากำลังคนระดับช่างเทคนิค และนักเทคโนโลยี ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง กฟผ. และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) โดยมีนายอำพล กิตติโชตน์กุล ผู้ช่วยผู้ว่าการเหมืองแม่เมาะ และนายอรรถพล สังขวาสี ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมเป็นประธานมอบหนังสือรับรองให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ภายในงานมีผู้บริหาร ครูฝึก กฟผ.แม่เมาะ คณาจารย์ เข้าร่วมงาน ณ ห้องเมาะหลวง อาคารสมานฉันท์ธัชวาล กองพันธมิตรธุรกิจด้านเชื้อเพลิง (ศูนย์ฝึกอบรมแม่เมาะ) อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง

นายอรรถพล สังขวาสี ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวว่า “ขอบคุณครูฝึกจาก กฟผ.แม่เมาะ ทุกท่านที่ได้ถ่ายทอดความรู้ให้กับนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ นักศึกษากลุ่มนี้นับเป็นบุคคลที่โชคดีกว่าเพื่อนคนอื่นๆ ที่ไม่มีโอกาสได้เข้าร่วมโครงการนี้ เพราะนักศึกษาเหล่านี้ได้เรียนรู้และปฏิบัติงานในพื้นที่จริง ได้ฝึกหัดกับอุปกรณ์ที่มีความทันสมัยและมีราคาสูง เพราะไม่ได้หาฝึกจากสถานที่ไหนได้ง่ายๆ

จึงเป็นความโชคดีของนักศึกษาที่ได้มาเรียนรู้ที่นี่ โครงการความร่วมมือระหว่าง กฟผ. และ สอศ. ถือเป็นความร่วมมือที่ดีที่ก่อให้เกิดการต่อยอดการเรียนรู้ประสบการณ์จริงให้แก่เยาวชนของชาติ”

นายอนุรุทธิ์ ขุนพรหม นักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ.แม่เมาะ กล่าวว่า “ขอบคุณครูฝึก ของ กฟผ.แม่เมาะ ทุกท่านที่ได้ถ่ายทอดวิชาความรู้ให้กับพวกเราทุกคน และยังดูแลพวกเราเป็นอย่างดี และยังได้รู้ว่ากว่าจะมีไฟฟ้าใช้ไม่ใช่เรื่องง่าย ตลอดระยะเวลาที่ได้ฝึกงานได้รับความรู้มากมาย การได้ฝึกงานที่นี่เหมือนเปิดโลกกว้างให้กับตนได้ศึกษาเรียนรู้ในสิ่งใหม่ๆที่ไม่เคยพบเจออีกด้วย ”

โครงการพัฒนากำลังคนระดับช่างเทคนิคและนักเทคโนโลยี ระหว่าง กฟผ. และ สอศ. เกิดขึ้นจากการสนองนโยบายของรัฐบาลเรื่องการปฏิรูปประเทศ และการแก้ไขการขาดแคลนแรงงานระดับช่างเทคนิคของประเทศ

โดยนำจุดแข็งของ กฟผ. ที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคนิคการเดินเครื่อง การบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า และระบบส่งไฟฟ้า มาบูรณาการร่วมกับ สอศ. จัดทำแผนการเรียนการสอนในระบบทวิภาคีที่เน้นการฝึกประสบการณ์ให้นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เพื่อสร้างโอกาสในการเรียนรู้ทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติ