LAMPANGSPOTTIME

 

ข่าวกีฬาอำเภอสบปราบ จับมือ อปท.ส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจจัดงาน”กีฬามวลชนท้องถิ่นสบปราบสัมพันธ์”อย่างยิ่งใหญ่


ภาพประกอบข่าว

อำเภอสบปราบจับมือ หน่วยงาน อปท. ส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจจัดงาน”กีฬามวลชนท้องถิ่นสบปราบสัมพันธ์” อย่างยิ่งใหญ่

เมื่อวันที่ 6 ก.พ. 2562 ที่ผ่านมา “นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม” ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้มอบหมายให้ “นายพินิจ แก้วจิตคงทอง” ปลัดจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน “กีฬามวลชนท้องถิ่นสบปราบสัมพันธ์” โดยมี “นายธนารัฐ สายเทพ” นายอำเภอสบปราบ เป็นผู้กล่าวรายงาน และในครั้งนี้ยังได้รับเกียรติจาก “นายสมเกียรติ ตันตระกูล” รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ร่วมชมการแข่งขัน ซึ่งในครั้งนี้ อำเภอสบปราบ ร่วมกับหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ในอำเภอสบปราบ จัดให้มีการแข่งขันขึ้น ”กีฬามวลชนท้องถิ่นสบปราบสัมพันธ์” ณ สนามกีฬาสวนสาธารณะโทกแม่วัง ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง

"นายธนารัฐ สายเทพ" นายอำเภอสบปราบ กล่าวว่า การจัดการแข่งขันกีฬาดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พนักงานรัฐวิสาหกิจ เอกชน และประชาชนในพื้นที่อำเภอสบปราบ ได้หันมาให้ความสำคัญกับการเล่นกีฬา การออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างความสามัคคี และเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานราชการ ที่บูรณาการการทำงานร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ เอกชน และประชาชน

การจัดการแข่งขันในครั้งนี้มีหน่วยงานที่เข้าร่วมทำการแข่งขันจำนวน 11 หน่วยงาน ดังนี้

1. ที่ว่าการอำเภอสบปราบ

2. เทศบาลตำบลสบปราบ

3. อบต.แม่วะ

4. อบต.สมัย

5. อบต.นายาง

6. อบต.สบปราบ

7. โรงพพยาบาลสบปราบ และ สนง.สาธารณะสุข อำเภอสบปราบ

8. เครือข่ายสถานศึกษา – โรงเรียนสบปราบวิทยา – กศน. อำเภอสบปราบ

9. สถานีตำรวจภูธรสบปราบ – คลังน้ำมัน – หมวดทางหลวงสบปราบ

10. อุทยานแห่งชาติดอยจง – หน่วยงานส่งเสริมและควบคุมไฟป่าแม่ทาน

11. หน่วยงานรัฐวิสาหิจในอำเภอสบปราบ

ในครั้งนี้ได้จัดให้มีการแข่งขันกีฬาทั้งสากลและกีฬาพื้นบ้านมหาสนุก อาทิเช่น

1. ฟุตบอลชาย 7 คน

2. เซปัคตะกร้อชาย

3. วอลเลย์บอลหญิง

4. เปตอง ชาย – หญิง

5. กอล์ฟบก ชาย – หญิง

6. วิ่งผลัดซุปเปอร์แมนผสม ชาย – หญิง 7. วิ่งผลัดลูกระเบิดผสม ชาย – หญิง

8. ชักคะเย่อผสม ชาย – หญิง

9. ชักคะเย่อทีม VIP ระหว่างทีมหน่วยงานราชการ และ หน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น

นอกจากนี้ยังจัดให้มีการแข่งขันฟุตบอลคู่พิเศษเพื่อเชื่อมความสันพันธ์ระหว่าง “ทีม VIP อำเภอสบปราบ” นำทีมโดย “นายธนารัฐ สายเทพ” นายอำเภอสบปราบ พบกับ “ทีมสมาคมผู้สื่อข่าวนครลำปาง” นำทีมโดย “นายวิเชียร เอื้อเฟื้อ” อุปนายกสมาคมผู้สื่อข่าวนครลำปาง ซึ่งผลการแข่งขัน ทีมสมาคมผู้สื่อข่าวเป็นฝ่ายเอาชนะทีมทีม VIP อำเภอสบปราบ ไปด้วยสกอร์ 3 : 1

“นายวิเชียร เอื้อเฟื้อ” อุปนายกสมาคมผู้สื่อข่าวนครลำปาง กล่าวว่า ขอขอบคุณท่านนายอำเภอสบปราบและคณะกรรมการจัดการแข่งขันที่ให้เกียรติกับทีมฟุตบอลของสมาคมผู้สื่อข่าวฯ เข้าร่วมทำการแข่งขันฟุตบอลคู่พิเศษในครั้งนี้ การเล่นกีฬานอกจากจะทำให้เรามีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงแล้วสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งที่เราได้รับจากการเล่นกีฬาคือมิตรภาพ และเครือข่ายที่เพิ่มขึ้นซึ่งจะส่งผลให้มีการทำงานแบบบูรณาการร่วมกันได้เป็นอย่างดี และขอชื่นชมนายอำเภอสบปราบ คณะกรรมการจัดการแข่งขันและทุกภาคส่วนที่ช่วยกันจัดการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ได้อย่างยิ่งใหญ่ และทางสมาคมผู้สื่อข่าวฯมีความยินดีที่จะช่วยนำเสนอข้อมูลข่าวสารต่างๆของอำเภอสบปราบเพื่อเผยแพร่ให้กับประชาชนชาวจังหวัดลำปางต่อไป