LAMPANGSPOTTIME

 

ข่าวสังคมจังหวัดลำปางร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง จัดกิจกรรม “วันรวมน้ำใจสู่กาชาดลำปาง”


ภาพประกอบข่าว

เมื่อช่วงบ่ายของวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา ณ บริเวณหน้าสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง “นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม” ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย “นางศิรินุช สวาสดิ์ธรรม” นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง ภริยา คณะกรรมการบริหารเหล่ากาชาดจังหวัด และสมาชิกของเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง ได้ จัดกิจกรรม “วันรวมน้ำใจสู่กาชาดลำปาง” ขึ้นเพื่อรับบริจาคสิ่งของ เพื่อนำไปเป็นรางสลากกาชาดและรางวัลมัจฉากาชาด ในงานฤดูหนาวและของดีนครลำปาง ประจำปี 2562 ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 14 – 23 ธันวาคม 2561 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดลำปาง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหารายได้นำไปบรรเทาทุกข์ให้แก่ผู้ได้รับความทุกข์ยากเดือดร้อน และผู้ด้อยโอกาส รวมทั้งสนับสนุนกิจการสาธารณกุศลภายในจังหวัดลำปาง

โดยในครั้งนี้ “นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม” ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้กล่าวขอบคุณ ส่วนราชการ หน่วยงานทั้งภาครัฐและวิสาหกิจ รวมทั้งห้างร้านและประชาชนชาวจังหวัดลำปาง ที่ได้นำทั้งเงินและสิ่งของร่วมบริจาคในการจัดกิจกรรมดังกล่าว เป็นจำนวนมาก