LAMPANGSPOTTIME

 

ข่าวกีฬาโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี จ.ลำปาง ระเบิดศึกโม่แข้งโต๊ะเล็กต้านยาเสพติดชิงถ้วย


ภาพประกอบข่าว

เมื่อช่วงบ่ายวันเสาร์ที่ 24 พ.ย. 2561 ณ สนามฟุตซอลโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ในพระอุปถัมป์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี อ.เมือง จ.ลำปาง ”นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม” ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง มอบหมายให้ “นายพินิจ แก้วจิตคงทอง” ปลัดจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิด “การแข่งขันฟุตซอลจิตต์อารีคัพ ครั้งที่1 รวมพลังสร้างสรรค์ต่อต้านยาเสพติด” ชิงถ้วยเกียรติยศ “พลเอกประยุทธ จันทร์โอชา” นายกรัฐมนตรีและถ้วยผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง โดยมี “นายเดช สุธรรมปวง” ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ในพระอุปถัมป์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเป็นผู้กล่าวรายงาน

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตทั้งร่างกายและจิตใจ รู้จักแพ้ รู้จักชนะและรู้จักให้อภัยสร้าความสมานสามัคคีหมู่คณะและการทำงานร่วมกัน ปัจจุบันกีฬาฟุตซอลเป็นกีฬาที่กำลังได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายเป็นกีฬาอาชีพในระดับประเทศและระดับสากล นอกจากนี้ประเทศไทยยังได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันฟุตซอลชองแชมป์โลกสร้างกระแสความนิยมในการเล่นกีฬาฟุตซอลเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและสากลซึ่งมีทีมที่สนใจเข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด 37 ทีม แบ่งออกเป็น5ประเภทได้แก่ รุ่นเยาวชนชายอายุไม่เกิน 12 ปี รุ่นเยาวชนชายอายุไม่เกินอายุไม่เกิน 15 ปี รุ่นเยาวชนชายอายุไม่เกิน 18 ปี รุ่นประชาชนทั่วไป และ รุ่นประชาชนทั่วไปอายุไม่เกิน40 ปี ซึ่งได้รับเกียรติถ้วยรางวัลจากพลเอกประยุทธิ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ในพิธีเปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการ จัดให้มีการแสดงทูบีนัมเบอร์วันของนักเรียนระดับอนุบาล ประถมและระดับมัธยม รวมถึงการแข่งขันฟุตซอลเชื่อมความสามัคคี นัดพิเศษระหว่างทีมสมาคมผู้สื่อข่าวนครลำปางกับทีมคณะครู โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ในพระอุปถัมป์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี