LAMPANGSPOTTIME

 

ข่าวกีฬา ศูนย์เมล็ดพันธ์ข้าวจับมือ หจก.อนันตภัณฑ์ จัดกีฬาสานสัมพันธ์ KUBOTA (Agri) SOLUTION


ภาพประกอบข่าว

กีฬาสานสัมพันธ์ KUBOTA (Agri) SOLUTION ศูนย์เมล็ดพันธ์ข้าว & หจก.อนันตภัณฑ์ เมื่อ 22 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา ศูนย์เมล็ดพันธ์ข้าว นำโดย “นางสุภาลักษณ์ ชัยอนันต์” ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธ์ข้าว จังหวัดลำปาง นำข้าราชการในสังกัด ร่วมทำการแข่งขันกีฬาเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ กับ หจก.อนันตภัณฑ์ ลำปาง ซึ่งนำโดย “นายเฉลิมชัย น้าประทานสุข” กรรมการผู้จัดการ หจก.อนันตภัณฑ์ ลำปาง ณ สนามหญ้าเทียมลำปางซอคเกอร์คลับ

การจัดการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ จัดให้มีการแข่งขันกีฬาฟุตบอล และกีฬามหาสนุก เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน

ศูนย์เมล็ดพันธ์ข้าวจังหวัดลำปาง และ หจก.อนันตภัณฑ์ ลำปาง มีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นมาอย่างยาวนานในการแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านนวัตกรรมการเกษตร อาทิ เช่น กรรมวิธีการผลิตเมล็ดพันธ์ข้าว เทคโนโลยีเครื่องจักรกลทางการเกษตร และการช่วยเหลือเกษตรกรในการลดต้นทุน เพิ่มผลผลิตในรูปแบบโครงการ KAS ( Kubota agri solution) ซึ่งทางศูนย์เมล็ดพันธ์ข้าวจังหวัดลำปาง ได้ให้การสนับสนุนด้วยดีมาตลอด จึงได้เกิดการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ในครั้งนี้