LAMPANGSPOTTIME

 

ข่าวสังคมลำปางเจ๋ง ดันสินค้าเกษตร ผลิตภัณฑ์ในลำปาง เข้าห้างเดอะมอลล์


ภาพประกอบข่าว

จังหวัดลำปาง ดันสินค้าเกษตร ผลิตภัณฑ์ในลำปาง เข้าห้างเดอะมอลล์ จัดประชุมผู้ประกอบการ พบฝ่ายจัดซื้อ แลกเปลี่ยนข้อมูลแนวทางระเบียบขายของเข้าห้าง ข้าวสายน้ำแร่ และผลไม้ปลอดภัย เข้าตาพร้อมดันเข้าระบบซื้อขายหลายรายการ

จังหวัดลำปางจัดประชุมหารือเรื่องการผลักดันสินค้าเกษตรและกลุ่มผู้ประกอบการใน จ.ลำปางเพื่อจำหน่ายในห้างเดอะมอลล์ เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2521 ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ศาลากลางจังหวัดลำปาง โดยมีเกษตรกร และผู้ประกอบการ จาก 10 อำเภอ จำนวน 21 ราย นำผลิตภัณฑ์ของตนเองมานำเสนอแก่ฝ่ายจัดซื้อของ The Mall ได้ชมและชิม หารือปรึกษา ถึงระเบียบวิธีการในการนำผลิตภัณฑ์ เพื่อจำหน่ายในห้างเดอะมอลล์ บรรยากาศของการประชุม มีการแลกเปลี่ยน ปัญหาและวิธีการในการนำสินค้าเข้าห้าง รวมถึงระยะเวลาการวางบิลและจ่ายเงิน ตามระเบียบบัญชีของ The Mall ส่วนอุปสรรค ปัญหาหลักๆ ที่พบคือ 1.ผลิตภัณฑ์ ของกลุ่มเกษตรกรและผู้ประกอบการส่วนใหญ่ไม่มี อย. 2.การขนส่งพืชผัก บางอย่างมีอายุ และการเก็บรักษา มีข้อจำกัดเรื่องระยะเวลาการเก็บรักษา หรือความสด

อย่างไรก็ดีทางเจ้าหน้าที่ตัวแทนจากห้างเดอะมอลล์ ระบุว่า ทางห้างมีความเข้าใจ ในปัญหาของกลุ่มเกษตรกรและผู้ประกอบการต่อระเบียบปฏิบัติของ The Mall ซึ่งแนะนำให้แต่ละผลิตภัณฑ์ส่งผลผลิต หรือผลิตภัณฑ์ที่พร้อมจำหน่ายส่งเข้าพิจารณา มีการยืดหยุ่นให้เกษตรกร เป็นกรณีไป

นอกจากนี้ ตัวแทนจากห้างเดอะมอลล์ ยังได้เข้าเยี่ยมชม สวนผลไม้ จิตอำไพ ซึ่งปลูกส้มเขียวหวาน มะม่วง มะนาวไร้เมล็ดพันธุ์ตาฮิติ ที่ บ้านเอื้อม อ.เมืองลำปาง สวน เกษตรอินทรีย์ อ.ห้างฉัตร และสวนเสาวรสของเกษตรกรในอำเภอแม่เมาะ เพื่อผลักดันสินค้าเกษตรปลอดภัยเข้าระบบจัดซื้อเข้าห้างเดอะมอลล์ หลายรายการ

นางอำไพ วิญญาภาพ เจ้าของสวนส้ม จิตอำไพ บ้านเอื้อม อ.เมือง จ.ลำปางเผยว่า เมื่อปีที่ที่ผ่านมาตนได้นำผลผลิตส่งให้กับทีม จัดซื้อห้างเดอะมอลล์ ได้ชิม และในปีนี้ทีมงานจัดซื้อได้เข้ามาตรวจเยี่ยมชมสวน และหารือข้อตกลงในระบบซื้อขาย ผลไม้และมะนาวจากสวนทั้ง 3 ชนิดคือ ส้มเขียวหวาน มะม่วง มะนาวไร้เมล็ดพันธุ์ตาฮิติ เข้าขายในต้นปี2562 นี้