LAMPANGSPOTTIME

 

ข่าวสังคมผู้ตรวจราชการกระทรวงการท่องเที่ยวฯ ชื่นชม กฟผ.แม่เมาะ ผลิตไฟฟ้าพร้อมสร้างความสุขให้คนไทย


ภาพประกอบข่าว

ผู้ตรวจราชการกระทรวงการท่องเที่ยวฯ ชื่นชม กฟผ.แม่เมาะ ผลิตกระแสไฟฟ้าพร้อมสร้างความสุขให้คนไทยด้วยการท่องเที่ยวและกีฬา

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2561 ณ ห้องมุ่งงานเลิศ อาคารประชาสัมพันธ์แม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง คณะผู้ตรวจราชการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เยี่ยมชมการดำเนินงานของ กฟผ.แม่เมาะ และตรวจติดตามการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ กฟผ.แม่เมาะ โดยมี นายพัฒนพงศ์ ขันทา ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายจัดการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ-สื่อสารองค์การและชุมชนสัมพันธ์ ให้การต้อนรับ

จากนั้นคณะรับฟังบรรยายสรุปการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ กฟผ.แม่เมาะ และ อ.แม่เมาะ พร้อมเยี่ยมชมสวนเฉลิมพระเกียรติฯ (ทุ่งบัวตอง), พิพิธภัณฑ์ศูนย์ถ่านหินลิกไนต์ศึกษา และนั่งรถรางพาแอ่วชุมชน ชมวิถีคนแม่เมาะ โดยเยี่ยมชมศาลหลักเมืองแม่เมาะ สักการะพระพุทธรูปโบราณ 3 องค์ ณ หอศิลปวัฒนธรรมแม่เมาะ วัดรัตนคูหาถ้ำผากล้วย และจับจ่ายสินค้าชุมชน และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันในการผลักดัน อ.แม่เมาะ ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว

นายอักษร แสนใหม่ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากล่าวว่า “ขอบคุณ กฟผ.แม่เมาะ ที่นอกจากจะผลิตกระแสไฟฟ้าแล้ว ยังทำให้คนไทยมีความสุขจากการท่องเที่ยวและกีฬาอีกด้วย ที่นี่อากาศดี มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ อีกทั้งยังมีการจัดงานเดิน-วิ่งเฉลิมพระเกียรติฯ แม่เมาะฮาล์ฟมาราธอน ที่ในแต่ละปีมีนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันเป็นจำนวนมาก ทำให้ อ.แม่เมาะ เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นและสามารถสร้างรายได้กระตุ้นเศรษฐกิจให้กับคนลำปางในช่วงที่มีการจัดงานวิ่งฯ ถือเป็นการสร้างความสุขให้กับผู้คนด้วยกีฬา นอกจากนี้สถานที่ท่องเที่ยวใน อ.แม่เมาะ ยังมีความหลากหลายทั้งเรื่องพลังงาน ศิลปวัฒนธรรม แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ มีถ้ำหลายแห่ง มีกิจกรรมพายเรือล่องแก่งที่ภูผาหอบ ดังนั้นจะต้องมีมาตรการด้านความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว เช่น อุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัย พร้อมทั้งควรให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมเพิ่มมากขึ้น หน่วยงานภายใต้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬายินดีให้ความร่วมมือในการส่งเสริมให้ อ.แม่เมาะ เป็นอีกหนึ่งอำเภอที่นักท่องเที่ยวต้องการมาเยี่ยมเยือนและต่อยอดให้เกิดความยั่งยืนด้านการท่องเที่ยว