LAMPANGSPOTTIME

 

ข่าวสังคมผู้บริหารโรงไฟฟ้าแม่เมาะแจงเหตุไฟไหม้หม้อแปลงไฟฟ้า แต่ไม่ส่งผลกระทบต่อระบบไฟฟ้าโดยรวม


ภาพประกอบข่าว

ผู้บริหารโรงไฟฟ้าแม่เมาะ แจงเหตุไฟไหม้หม้อแปลงไฟฟ้า 90AT01 ของโรงไฟฟ้าโรงที่ 9 ไม่ส่งผลกระทบต่อระบบไฟฟ้าโดยรวม สามารถควบคุมสถานการณ์และดับเพลิงได้ในเวลาอันรวดเร็ว

นายอมรพันธ์ ลีลาภรณ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า 2 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ได้เปิดเผยว่า เมื่อคืนวันที่ 21 สิงหาคม 2561 เวลาประมาณ 23.52 น. ได้เกิดเหตุการณ์ระเบิดของ บุชชิ่ง (Oil Impregnated Paper Bushing ) ซึ่งทำจากกระดาษที่อิ่มตัวของน้ำมัน ก่อให้เกิดเพลิงไฟไม้หม้อแปลงไฟฟ้าหลัก ( 90AT01) ของโรงไฟฟ้าแม่เมาะหน่วยที่ 9 ซึ่งทำให้น้ำมันที่ติดไฟกระเด็นไปติดผนังของตัวโรงไฟฟ้า ทำให้ผนังเกิดเพลิงลุกไหม้ไปด้วย

ในเหตุการณ์ดังกล่าวระบบป้องกันภัยอัตโนมัติ ได้ทำการปลดเครื่องโรงไฟฟ้าแม่เมาะหน่วยที่ 9 ออกจากระบบ รวมถึงเจ้าหน้าที่ ดับเพลิงและพนักงานเดินเครื่องของโรงไฟฟ้าแม่เมาะ สามารถช่วยกันระงับเหตุการณ์และดับเพลิงได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งการเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวในครั้งนี้ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อระบบไฟฟ้าในภาพรวมแต่อย่างใด ซึ่งทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเร่งดำเนินการเปลี่ยนหม้อแปลงไฟฟ้าตัวใหม่โดยเร็ว และตรวจสอบหาสาเหตุของเพลิงไหม้ต่อไป