LAMPANGSPOTTIME

 

ข่าวการศึกษา ท.นครลำปาง รับมอบ สารานุกรมไทยฉบับเยาวชน


ภาพประกอบข่าว

"ดร.กิตติภูมิ นามวงค์" นายกเทศมนตรีนครลำปาง รับมอบสารานุกรมไทยฉบับเยาวชน จากนายอดุลย์ บุษยาสกุล และคุ้มเตวะดา ก่อนจะส่งมอบให้กับ นางสาวอุษา สมคิด ผู้อำนวยการสำนักศึกษา เทศบาลนครลำปาง ให้นำไปมอบให้กับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครลำปางทั้ง 6 โรงเรียน จำนวน 6 ชุด ชุดละ 17 เล่ม เพื่อให้เด็กนักเรียนได้ใช้ประโยชน์