LAMPANGSPOTTIME

 

ข่าวการศึกษาเด็กลำปางสร้างชื่อ คว้ารางวัลเหรียญทอง การแข่งขันประกวดสุนทรพจน์และความรู้ภาษาจีน


ภาพประกอบข่าว

สุดเจ๋งเด็กสาวนักเรียนลำปางกัลยาณี คว้ารางวัลเหรียญทอง การแข่งขันประกวดสุนทรพจน์และความรู้ภาษาจีน เตรียมเดินทางไปแข่งขันที่ประเทศจีนในเร็ววันนี้

ผู้สื่อข่าวรายงานเข้ามาว่า จากกรณีที่สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดการประกวด สุนทรพจน์และความรู้ความสามารถทางภาษาจีน ระดับมัธยมศึกษา ครั้งที่ 11 ในหัวข้อ Learn Chinese , Double Your World เพื่อคัดเลือกนักเรียนเป็นตัวแทนของประเทศไทย เข้าร่วมการแข่งขันในระดับนานาชาติที่เมืองคุนหมิง สาธารณะรัฐประชาชนจีนนั้น และจากการประกวดในครั้งนี้ นางสาวกัญจนา วงศ์คำแน่น นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4 แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน โรงเรียนลำปางกัลยาณี ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการแข่งขันระดับภาคที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สถาบันภาษาขงจื่อมช. ในวันที่ 1 สิงหาคม 2561 และได้เป็นตัวแทนของภาคเหนือเข้าร่วมการแข่งขันร่วมกับตัวแทนจากภาคต่างๆ จำนวน 12 คน ในรอบคัดเลือกตัวแทนของ สพฐ. ที่โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2561 และได้รับรางวัลเหรียญทอง เป็นตัวแทน 1 ใน 5 คนของสพฐ.เข้าร่วมการแข่งระดับประเทศ ร่วมกับผู้ชนะจาก สำนักงานคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชนและอาชีวศึกษา จำนวน 15 คน

การแข่งขันระดับประเทศได้จัดขึ้น ในวันที่ 8 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมรัชดาซิตี้ กรุงเทพฯโดยหน่วยงานในการจัดการประกวดสุนทรพจน์และความรู้ความสามารถทางภาษาจีนครั้งนี้ ประกอบด้วยสำนักงานส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนนานาชาติ( Hanban ) ฝ่ายการศึกษาสถานเอกอัคราชทูต สาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รูปแบบของการประกวดแข่งขันประกอบด้วย

1. กล่าวสุนทรพจน์ตามหัวข้อที่กำหนด

2. ตอบคำถามความรู้ทั่วไปภาษาจีน

3. กล่าวสุนทรพจน์หัวข้อฉับพลัน ตามที่จับฉลากได้

4. แสดงความสามารถพิเศษ

โดยผู้ที่ชนะเลิศคะแนนสูงสุด 2 คน จะได้เป็นตัวแทนของประเทศไทย ไปเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติ ณ เมืองคุนหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีนต่อไป

ซึ่งในการแข่งขันรอบนี้ นางสาวกัญจนา วงศ์คำแน่น ตัวแทนของสพฐ. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ซึ่งจะได้รับสิทธิ์ในการเข้าร่วมชมงานแข่งขันระดับนานาชาติด้วยเช่นกัน และกำหนดจะเดินทางไปร่วมแข่งขันในเร็วๆวันนี้