LAMPANGSPOTTIME

 

ข่าวท่องเที่ยวยกระดับ “บ้านโป่งน้ำร้อน”เป็นชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ชูจุดขายวิถีกินอยู่แบบปกาเกอะญอ


ภาพประกอบข่าว

ยกระดับ “บ้านโป่งน้ำร้อน”เป็นชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ชูจุดขายวิถีกินอยู่แบบปกาเกอะญอ ท่ามกลางขุนเขาแหล่งน้ำตก-บ่อน้ำร้อน

วันที่ 11 ก.ค. 2561 นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ตรวจติดตามการดำเนินโครงการ ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านโป่งน้ำร้อน ม. 1 ต.เสริมกลาง อ.เสริมงาม จ.ลำปาง ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่มีความพร้อมด้านการจัดการชุมชน และการจัดการพื้นฐานด้านการท่องเที่ยว เนื่องจากหมู่บ้านแห่งนี้ เป็นหมู่บ้านที่ตั้งอยู่ในแถบภูเขา ที่มีบ่อน้ำร้อนจากธรรมชาติ และน้ำตกแม่พิม ชาวบ้านส่วนใหญ่เป็นชนเผ่าปกาเกอะญอ ที่อาศัยอยู่กับป่าอย่างเรียบง่าย

ขณะเดียวกันมีต้นทุนทางทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ มีอาหารจากธรรมชาติปลอดสารพิษ และวัฒธรรม วิถีชีวิตแบบชาวปกาเกอะญอ รวมถึงผลิตภัณฑ์ชุมชนที่พัฒนาจากวิถีชีวิตของชาวบ้าน เช่น การทอผ้าย้อมสีธรรมชาติ งานจักสานจากไม้ไผ่ และ กล้วยกรอบน้ำแร่ ซึ่งทางพัฒนาชุมชนอำเภอเสริมงามได้ส่งเสริมให้ชาวบ้านทำเป็นอาชีพสร้างรายได้ โดยในปีงบประมาณ 2561 ได้จัดทำโครงการ ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เพื่อสร้างและพัฒนาชาวบ้านและบุคลากร ในชุมชนที่เกี่ยวข้องในชุมชนท่องเที่ยว ให้มีขีดความสามารถในการคิดเชิงสร้างสรรค์ สามารถนำมาต่อยอด ในการบริหารจัดการชุมชน การพัฒนาสินค้าชุมชนเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวที่ยังรักษาอัตลักษณ์ของหมู่บ้าน “โป่งน้ำร้อน” ได้อย่างเหมาะสม

นางสายสมร บุญเฉลิม พัฒนาการชุมชนอำเภอเสริมงาม ระบุว่า ชุมชนบ้านโป่งน้ำร้อน มีความพร้อมที่จะพัฒนาเป็นชุมชนท่องเที่ยวที่น่าสนใจ เพราะนอกจากจะมีต้นทุนทางธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและวิถีชาวปกาเกอะญอที่ บ่อน้ำพุร้อน น้ำตกที่ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวมาเยือนแล้วขณะนี้ชาวบ้านบางรายก็เริ่มทำบ้านให้เป็นที่พักแบบโฮมสเตย์เปิดให้นักท่องเที่ยวพัก โดยนักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสวิถีการอยู่ การกินอาหารพื้นถิ่นแบบชาวปกาเกอะญอ ซึ่งถือว่าโครงการนวัติวิถีจะต่อยอดจากเดิมให้ มีศักยภาพขึ้นในเรื่องการพัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว บรรจุภัณฑ์ของสินค้าชุมชนเพื่อสร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู้จัก ยกระดับพัฒนาด้านทอผ้าโดยนำผ้าทอของชุมชนมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์พร้อมใช้งานเช่น กระเป๋าเครื่องใช้ต่างๆ ส่วนงานจักสานจะพัฒนาโดยสอนให้ชาวบ้านทำผลิตภัณฑ์ได้หลากหลายแบบมากขึ้น รวมถึงการส่งเสริมการท่องเที่ยว เกษตรโฮมสเตย์ ส่งเสริมการตลาดชุมชนท่องเที่ยว ให้มีความพร้อมเป็นชุมชนท่องเที่ยวที่มีความเป็นเจ้าบ้านที่ดี