LAMPANGSPOTTIME

 

ข่าวสังคมกรมการท่องเที่ยว ไอเดียเจ๋งเปิดการสัมมนา “การรณรงค์ห้องน้ำสาธารณะสะอาดเพื่อการท่องเที่ยว”


ภาพประกอบข่าว

กรมการท่องเที่ยว เปิดการสัมมนา “การรณรงค์ห้องน้ำสาธารณะสะอาดเพื่อการท่องเที่ยว” WC OK หวังให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวรักษา ห้องน้ำสาธารณะ ให้สะอาด ปลอดภัย มีมาตรฐาน

วันที่ 12 ก.ค.2561 ที่โรงแรมลำปางเวียงทอง จ.ลำปาง กรมการท่องเที่ยวได้จัดให้มีการสัมมนารณรงค์ห้องน้ำสาธารณะสะอาด เพื่อการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยว หรือ WC OK

มีการเสวนาหัวข้อ กว่าจะมาเป็นห้องน้ำสาธารณะ W C OKโดยมี “ว่าที่ ร.อ.อินทนนท์ นักสอน” นักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการ และ “นางนวพร มีวาสนา” ผู้อำนวยการท่าอากาศยานลำปางตัวแทนจากสถานที่จังหวัดลำปาง ที่ห้องน้ำได้รับรองมาตรฐาน และการสัมมนาหัวข้อ "บริการเยี่ยมห้องน้ำสุดยอด" ตอนเคล็ดไม่ลับเพื่อพิชิตห้องน้ำสะอาด โดยวิทยากรนายกลยุทธ นังคลาภิวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทมิสเตอร์ ป๊อปคลีนนิ่งจำกัด

การสัมมนาหัวข้อ"บริการเยี่ยมห้องน้ำสุดยอด"ตอนวางถูกทิศชีวิตถูกทาง โดยอาจารย์ อัครเดช ครุฑชัยอนันต์ วิทยากรจากสถาบันโหราศาสตร์วิทยา

เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับสถานประกอบการ การรณรงค์ห้องน้ำสาธารณะสะอาดเพื่อการท่องเที่ยว สำหรับในปี 2561

เนื่องจากประเทศไทยมีนักท่องเที่ยวทั้งที่เป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ และนักท่องเที่ยวชาวไทย เป็นจำนวนมาก จึงต้องเดินหน้าเพื่อพัฒนาห้องน้ำสาธารณะในแหล่งท่องเที่ยว

โดยมุ่งสร้างความรู้ความเข้าใจในกลุ่มของผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวทั้ง 4 ภูมิภาค

ซึ่งมีผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวสนใจและเข้าร่วมในกิจกรรม ประกอบไปด้วยตัวแทนจากสถานีบริการน้ำมัน สถานที่ท่องเที่ยว ร้านอาหาร ร้านของฝาก ห้างสรรพสินค้า สถานที่ราชการ ที่เปิดบริการประชาชน รวมถึงสถานประกอบการที่เกี่ยวข้อง กับการทำความสะอาดการจัดห้องน้ำ

โดยผู้เข้าร่วมสัมมนาจะได้ทราบถึงความสำคัญของการพัฒนาห้องน้ำสาธารณะ ในแหล่งท่องเที่ยวทำอย่างไร จึงจะผ่านเกณฑ์มาตรฐาน เพื่อให้ได้รับตราสัญลักษณ์ WC OKตลอดจนได้รับความรู้จากวิทยากรที่เชี่ยวชาญด้านการดูแลรักษาความสะอาดของห้องน้ำ รวมถึงการสร้างปรากฏการณ์ในการจัดห้องน้ำอย่างไรให้ถูกหลักฮวงจุ้ยเพื่อความเจริญให้กับธุรกิจ

กรมการท่องเที่ยวจึงขอเชิญชวนผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวอีก 2 แห่ง คือ จ.สมุทรสงคราม และ อุดรธานีเข้าร่วมสัมมนา เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวโดยเฉพาะการอำนวยความสะดวก ให้กับนักท่องเที่ยวและสิ่งที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง คือ เรื่องห้องน้ำสาธารณะในแหล่งท่องเที่ยว ทั้งที่เป็นของภาครัฐและสถานประกอบการเอกชน เช่นสถานีขนส่งผู้โดยสาร ปั๊มน้ำมัน ที่พัก ร้านอาหาร จะต้องมีการบริหารจัดการเพื่อให้มีความสะอาด ปลอดภัย ถูกสุขอนามัย ได้มาตรฐาน เพื่อพร้อมให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ และสร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ และยังเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์และยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวของไทยอย่างต่อเนื่องยั่งยืน