LAMPANGSPOTTIME

 

ข่าวสังคมกฟผ.แม่เมาะ แจงสารที่รั่วในโรงไฟฟ้า RP1 คือ“กรดเกลือ”ไม่ใช่“ไซยาไนด์” ตามข่าวลือไร้ผลกระทบต่อชุมชน


ภาพประกอบข่าว

เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. โครงการพัฒนาโรงไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เครื่องที่ 4-7 (MMRP1) พบเหตุกรดไฮโดรคลอริค (HCL) หรือกรดเกลือ รั่วไหลในปริมาณเล็กน้อยระหว่างการทดสอบระบบ หน่วยงานความปลอดภัยจึงได้ดำเนินการอพยพผู้เกี่ยวข้องในรัศมี 10 เมตร ออกจากพื้นที่ ตามแผนฉุกเฉิน และได้เข้าระงับเหตุจนกลับเข้าสู่ภาวะปกติ คนงานสามารถปฏิบัติงานได้ตามปกติในช่วงบ่ายวันเดียวกัน โดยไม่มีผู้บาดเจ็บ และไม่พบความสูญเสียแต่อย่างใด

สำหรับสาเหตุของสารเคมีรั่วไหลในครั้งนี้ ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบ โดย “นายอติชาติ โซวจินดา” ผู้อำนวยการโครงการพัฒนาโรงไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เครื่องที่ 4-7 ชี้แจงว่า สารเคมีที่รั่วไหลออกมา เป็นกรดไฮโดรคลอริค (HCL) หรือกรดเกลือ ไม่ใช่สารไซยาไนด์ ดังที่มีข่าวออกไป และได้รั่วไหลออกมาในปริมาณเพียงเล็กน้อย บริเวณวาล์วที่เชื่อมต่อตัวถังเก็บสารเคมี หน่วยงานความปลอดภัยฯ จึงได้ให้คนงานที่อยู่ในรัศมี 10 เมตร ออกไปอยู่ที่จุดรวมพล เพื่อความปลอดภัย และเป็นการปฏิบัติตามมาตรการรักษาความปลอดภัย ระดับที่ 1 โดยหลังจากหน่วยงานความปลอดภัยฯ เข้าตรวจสอบ และดำเนินการแก้ไขเบื้องต้น จนระงับเหตุได้แล้ว คนงานจึงสามารถกลับเข้าไปทำงานได้ตามปกติในเวลา 13.00 น. โดยไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ และไม่พบการสูญเสีย อีกทั้งไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชนรอบโรงไฟฟ้าแต่อย่างใด

สำหรับกรดไฮโดรคลอริค (HCL) หรือกรดเกลือ เป็นสารเคมีที่มีไว้ใช้สำหรับปรับสภาพน้ำที่ใช้ในโรงไฟฟ้า เพื่อให้ได้น้ำที่มีคุณภาพก่อนน้ำไปใช้ในระบบ

ทั้งนี้ โครงการพัฒนาโรงไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้าแม่เมาะ MMRP1 ขอยืนยันว่าได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้างและระยะดำเนินการ (EHIA) อย่างเคร่งครัด โดยคำนึงถึงคุณภาพชีวิตของชุมชนและสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ