LAMPANGSPOTTIME

 

ข่าวสังคมชาวลำปาง ร่วมใจจัดพิธีดำหัว “หลวงพ่อเกษม เขมโก”ในวันพญาวัน ณ สำนักปฏิบัติธรรม สุสานไตรลักษณ์


ภาพประกอบข่าว

ชาวลำปาง ร่วมใจจัดพิธีดำหัว “หลวงพ่อเกษม เขมโก”ในวันพญาวัน ณ สำนักปฏิบัติธรรม สุสานไตรลักษณ์ เมื่อวันที่ 15 เม.ย. 2561 “คุณสุภาภรณ์ ตรีวัฒนาวงศ์” รักษาการประธานอุปถัมภ์ มูลนิธิหลวงพ่อเกษม เขมโก นำสาธุชนชาวลำปางร่วมทำบุญงานวันสงกรานต์ ในวันพญาวันที่ 15 เม.ย. 2561 ณ สถานปฏิบัติธรรม สุสานไตรลักษณ์ จังหวัดลำปาง โดยมี “พระครูวรการโกวิท” รองเจ้าคณะอำเภอเมืองลำปางและเจ้าอาวาสวัดนาก่วมเหนือ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์

โดยในช่วงเช้าจัดให้มีกิจกรรมตามประเพณีล้านนา หรือชาวภาคเหนือคือ ตาน (ถวาย)ขันข้าว เพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปยังบรรพบุรุษผู้ล่วงลับไปแล้ว วันทาและสรงน้ำขมิ้นส้มป่อย รูปเหมือนปั้นสามฤดูของ หลวงพ่อเกษม เขมโก

ช่วงบ่าย เวลา 14. 00 น. ทำบุญตาน(ถวาย)ไม้ค้ำศรีทอง ค้ำศรีเงิน ใบโพธิ์ทอง ใบโพธิ์เงิน ซึ่งในงานดังกล่าวมีสาธุชนชาวจังหวัดลำปาง สื่อมวลชน รวมทั้งนักท่องเที่ยวจากจังหวัดต่างๆที่เลื่อมใสศรัทธา “หลวงพ่อเกษม เขมโก” เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก