LAMPANGSPOTTIME

 

ข่าวท่องเที่ยวลำปางพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวร่วมงาน“สลุงหลวง กลองใหญ่ ปีใหม่เมืองนครลำปาง” 2561


ภาพประกอบข่าว

ลำปาง พร้อมต้อนรับเทศกาลมหาสงกรานต์ 9-13 เมษายน นี้ ร่วมเชิญชวนนักท่องเที่ยวร่วมสืบสานงานประเพณี “สลุงหลวง กลองใหญ่ ปีใหม่เมืองนครลำปาง” ประจำปี 2561 ชูเอกลักษณ์หนึ่งเดียวของเมืองไทย ส่งเสริมปีการท่องเที่ยว “ลำปาง..ปลายทางฝัน”

นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้เป็นประธานการแถลงข่าว การจัดงาน “สลุงหลวง กลองใหญ่ ปีใหม่เมืองนครลำปาง ประจำปี 2561” พร้อมด้วยนายบพิตร วิทยาวิโรจน์ วัฒนธรรมจังหวัดลำปาง ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง ผู้แทน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) คลังปิโตรเลียม ลำปาง และนายโยธิน ทับทิมทอง รองผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานลำปาง ท่ามกลางแขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชน ณ สวนสาธารณะห้าแยกหอนาฬิกา อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ในวันที่ 2 เมษายน 2561

นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง กล่าวว่า จังหวัดลำปางเป็นดินแดนที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 1,336 ปี มีขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ โดยเอกลักษณ์สำคัญของจังหวัดลำปางประการหนึ่ง คือ “สลุงหลวง” ซึ่งเป็นภาชนะใส่น้ำใบใหญ่ ทำด้วยเงิน มีน้ำหนัก 38 กิโลกรัม สร้างขึ้นในปี 2533 จากการร่วมกันบริจาคทรัพย์ของชาวลำปาง เพื่อใช้เป็นภาชนะใส่น้ำสรงพระแก้วมรกตดอนเต้า องค์พระศักดิ์สิทธิ์ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานคู่บ้านคู่เมืองลำปาง ดังนั้นเมื่อถึงเทศกาลสงกรานต์ซึ่งถือว่าเป็นวันเถลิงศกใหม่ของชาวล้านนา พี่น้องประชาชนชาวลำปาง จึงได้ยึดถือเอาประเพณีสรงน้ำพระเจ้าแก้วมรกตดอนเต้า สืบต่อกันมาตลอด โดยมีการจัดขบวนแห่สลุงหลวงเพื่อรับน้ำขมิ้น ส้มป่อย น้ำอบ น้ำหอม อันถือเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิมแต่โบราณสืบเนื่องมา นอกจากนี้ยังมีการแสดงวัฒนธรรมการตีกลองปูจาหรือปู่จาอีกด้วย

สำหรับในปี 2561 นี้ จังหวัดลำปาง ได้กำหนดให้เป็นปีส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดลำปางเชิงสร้างสรรค์ นอกจากนั้นจังหวัดลำปาง ยังเป็น 1 ใน 12 จังหวัด ที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรอง ภายใต้แนวคิด “เมืองต้องห้าม ... พลาด” : ลำปาง เมืองที่ไม่หมุนตามกาลเวลา ดังนั้นเพื่อเป็นการสืบสานประเพณีที่งดงามของ ชาวจังหวัดลำปาง ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายทั้งในหมู่นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศ จังหวัดลำปาง โดย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง ร่วมกับ เทศบาลนครลำปาง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สภาวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง และบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) จึงกำหนดจัดงาน “สลุงหลวง กลองใหญ่ ปีใหม่เมืองนครลำปาง ประจำปี 2561” ตามโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดลำปางเชิงสร้างสรรค์แบบบูรณาการ ในระหว่างวันที่ 8-13 เมษายน 2561 ณ บริเวณสวนสาธารณะเขลางค์นคร และข่วงนคร (ห้าแยกหอนาฬิกา) อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

นายบพิตร วิทยาวิโรจน์ วัฒนธรรมจังหวัดลำปาง กล่าวว่า การจัดงานในปีนี้นับเป็นครั้งที่ 29 แล้ว สำหรับกิจกรรมภายในงานนั้น วันที่ 8-11 เมษายน ชมการแข่งขันตีก๋องปู่จานครลำปาง ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9, กิจกรรมประเพณีปี๋ใหม่เมืองในข่วงแก้วเวียงละกอน, การแสดงซอพื้นบ้านลำปาง คณะสายทอง, พิธีเปิด “งานสลุงหลวง กลองใหญ่ ปีใหม่เมือง นครลำปาง ประจำปี 2561” พร้อมการแสดงแสง สี เสียง สื่อผสมสุดอลังการ ในชุด “สลุงหลวง ก๋องปู่จา ฮ่วมฮักษาปี๋ใหม่เมือง”, การประกวด “เทพบุตร– เทพธิดาสลุงหลวง”, เลือกซื้อของดีจาก 13 อำเภอ และการแสดงคอนเสิร์ตจากศิลปินนักร้องสาวชาวลำปาง “กระแต อาร์สยาม” ณ สวนสาธารณะเขลางค์นคร ส่วนในวันที่ 12-13 เมษายน ชมขบวนแห่สลุงหลวงและขบวนแห่ปีใหม่เมืองอันยิ่งใหญ่ ณ ข่วงนคร (ห้าแยกหอนาฬิกา)

ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง กล่าวว่า ในส่วนของเทศบาลนครลำปาง เริ่มจากกิจกรรมการประกวด “เทพบุตร-เทพธิดาสลุงหลวง” ซึ่งถือเป็นกิจกรรมสำคัญที่จัดต่อเนื่องกันมานาน เพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบสานประเพณี ศิลปวัฒนธรรมล้านนาของจังหวัดลำปาง และเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์งานประเพณี“สลุงหลวง กลองใหญ่ ปีใหม่เมืองนครลำปาง”ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายมากขึ้น โดยกำหนดจัดการประกวดฯ 2 รอบ คือ รอบคัดเลือก ในค่ำคืนวันที่ 10 เมษายน 2561 ณ JJ Park Lampang เพื่อคัดเลือกผู้เข้าร่วมประกวดให้เหลือ ประเภทละ 50 คน และรอบตัดสิน ในค่ำคืนวันที่ 11 เมษายน 2561 ณ สวนสาธารณะเขลางค์นคร ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 440,000 บาท พร้อมสายสะพาย และถ้วยรางวัล โดยเปิดโอกาสให้หนุ่มหล่อสาวงามจากทั่วประเทศเข้าร่วมประกวด ซึ่งผู้ได้รับตำแหน่ง “เทพบุตรสลุงหลวง” พร้อมรองอันดับ 1-4 จะต้องเป็นตัวแทนในการประครองสลุงหลวง ในขบวนแห่ “ลสุงหลวง” วันที่ 12 เมษายน 2561 และผู้ได้รับตำแหน่ง “เทพธิดาสลุงหลวง “พร้อมรองอันดับ 1-4 เป็นตัวแทนนั่งรถนักษัตรของเทศบาลนครลำปาง ในขวนแห่ปีใหม่เมืองนครลำปาง วันที่ 13 เมษายน 2561

สำหรับการประกวดฯ ในปีนี้ นอกจากทางกองประกวดจะกำหนดให้หนุ่มหล่อ สาวสวยที่เข้าร่วมประกวดฯ ทุกคนแต่งกายด้วยชุดผ้าพื้นเมืองเหมือนเช่นทุกปีแล้ว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ยังได้สนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมสืบสานผ้าทอชุมชนในจังหวัดลำปาง หรือที่เรียกว่ากิจกรรม DIY (Do It Yourself) ที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องลงมือทำด้วยตัวเอง เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุน และประชาสัมพันธ์ผ้าทอชุมชนในจังหวัดลำปางให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายมากยิ่งขึ้น ในรูปแบบของกิจกรรมตามรอยเส้นทางผ้าทอแห่งเขลางค์นคร เพื่อถ่ายทอดเรื่องราวอันเป็นเอกลักษณ์ของผ้าทอพื้นถิ่นวิถีชีวิตแห่งภูมิปัญญา ที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษจวบจนถึงปัจจุบัน อันเป็นการสืบสานงานหัตถกรรม มรดกอันล้ำค่า เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อการท่องเที่ยวแห่งวิถีชุมชนกลุ่มทอผ้าฝ้ายทอมือวัดเจดีย์ซาวหลัง ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

กิจกรรมในวันที่ 12 เมษายน 2561 ภาคเช้าจะมีการจัดขบวนอัญเชิญพระเจ้าแก้วดอนเต้าจากวัดพระธาตุลำปางหลวง มายังเทศบาลนครลำปาง ขณะที่ในเวลาก่อนเที่ยงมีการประกอบอาหาร “แกงฮังเลหลวง” หรือ แกงฮังเลกระทะยักษ์ เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวที่มาร่วมงาน ภาคบ่าย จะมีการเคลื่อนขบวนแห่ “สลุงหลวง” จากถนนสายวัฒนธรรม มายังข่วงนคร และขบวนอัญเชิญพระเจ้าแก้วดอนเต้าจะเคลื่อนมาถึงบริเวณข่วงนคร ห้าแยกหอนาฬิกา จังหวัดลำปาง พร้อมกัน เพื่อประกอบพิธีการทางศาสนา เจริญพระพุทธมนต์เย็น และเปิดโอกาสให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้สรงน้ำพระเจ้าแก้วดอนเต้า ณ บริเวณพิธีแห่งนี้

วันที่ 13 เมษายน 2561 ภาคเช้าจะมีการทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง พร้อมรับพร“ปี๋ใหม่เมือง” ณ บริเวณข่วงนคร ห้าแยกหอนาฬิกา ส่วนในภาคบ่าย จะจัดให้มีขบวนแห่พระแก้วดอนเต้า วัดพระธาตุลำปางหลวง “ขบวนแห่จุมพระคู่บ้านคู่เมือง” ได้แก่ พระเจ้าไม้แก่นจันทร์ วัดป่าตันหลวง พระเจ้าแสนแซ่ทองคำ วัดเจดีย์ซาวหลัง พระอารามหลวง พระเจ้าฝนแสนห่าแก้วโคมคำ วัดพระธาตุเสด็จ และ “พระเจ้าทองทิพย์” วัดบ้านทรายมูล ขบวนแห่ “ปี๋ใหม่เมือง” ขบวนรถม้าบุปผาชาติ และขบวนประกวดจาก 13 อำเภอ และชมรมห้างร้านหน่วยงานต่าง ๆ จำนวนไม่น้อยกว่า 15 ขบวน โดยเริ่มขบวนจากบริเวณหน้าร้านเยื้อนสยาม แล้วเคลื่อนขบวนไปตามถนนฉัตรไชย สิ้นสุดขบวน ณ บริเวณหน้าโรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงศ์อนุกูล) ทั้งนี้พี่น้องประชาชนตลอดจนนักท่องเที่ยว สามารถรอชมขบวนต่างๆ ได้ตลอดเส้นทางที่กำหนดไว้ และที่พิเศษสุดสำหรับประชาชนและนักท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้จัดแคมเปญพิเศษให้กับผู้ที่แต่งกายด้วยชุดผ้าไทย หรือชุดพื้นเมืองมาร่วมงาน สามารถมารับของที่ระลึก และน้ำมนต์ศักดิสิทธิที่ผ่านการปลุกเสกจาก 5 วัดสำคัญของจังหวัดลำปาง ดังกล่าวได้ ณ หน้าร้านเยื้อนสยาม จุดปล่อยขบวน และบริเวณข่วงนคร

นายธีพล พูลทวี ผู้แทนบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) คลังปิโตรเลียม ลำปาง กล่าวว่า ในปีนี้เป็นการแข่งขัน “การตีก๋องปู่จานครลำปาง ครั้งที่ 17 ประจำปี 2561 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9” โดยจัดแข่งขันขึ้นในวันที่ 8-9 เมษายน 2561 ณ สวนสาธารณะเขลางค์นคร ทั้งนี้เพื่อเป็นเวทีให้กลุ่มเยาวชนจาก 13 อำเภอของจังหวัดลำปาง ได้แสดงออกถึงทักษะ ความรู้ ความสามารถ ในการตีกลองปู่จา เป็นการส่งเสริม กระตุ้นให้ชุมชนและเยาวชน ได้เห็นคุณค่าและเข้ามามีส่วนร่วมสานต่อองค์ความรู้ด้านการตีกลองปู่จา อันจะเป็นการสืบทอด อนุรักษ์ และฟื้นฟูการตีกลองปู่จา ซึ่งเป็นศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นของจังหวัดลำปางให้ดำรงคงอยู่สืบไป ตลอดจนเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและยกระดับการตีก๋องปู่จา ให้เป็นงานประเพณีหรือเทศกาลประจำปีของจังหวัดลำปางอีกด้วย

นายโยธิน ทับทิมทอง รองผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานลำปาง (ททท.ลำปาง) กล่าวว่า จากการที่จังหวัดลำปางประกาศให้ปี 2561 เป็นปีท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง โดยชูแคมเปญ “ลำปาง .. ปลายทางฝัน” ซึ่งเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของจังหวัดลำปาง คือ “นครแห่งความสุข” และแคมเปญของ ททท. ภายใต้ Theme “เมืองต้องห้ามพลาด .. เมืองที่ไม่หมุนตามกาลเวลา” และ “เหนือฝัน .. ล้านแรงบันดาลใจ” นั้น ททท.ลำปาง ได้ร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการต่อยอดกิจกรรมเดิม พร้อมๆ กับการริเริ่มกิจกรรมใหม่ที่สอดคล้องกับแคมเปญ หรือเทรนด์ด้านการท่องเที่ยว พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวรุ่นใหม่ ตรงใจกลุ่มและพื้นที่เป้าหมายในการส่งเสริมการท่องเที่ยวผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย เพื่อให้จังหวัดลำปางกลายเป็นจุดหมายปลายทางสำหรับนักท่องเที่ยวต้องมาเยือน ภายใต้แคมเปญ “ลำปาง .. ปลายทางฝัน”