LAMPANGSPOTTIME

 

ข่าวสังคมสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ จัดงาน “วันช้างไทย” อย่างยิ่งใหญ่


ภาพประกอบข่าว

สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ จับมือ อำเภอห้างฉัตร โรงเรียน และ อปท.อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง จัดงาน “วันช้างไทย 2561” อย่างยิ่งใหญ่

เมื่อวันที่ 13 มี.ค. 256 “นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม" ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิดงาน วันช้างไทย ประจำปี 2561 “รักษ์ช้าง รักษ์ป่า รักษ์แผ่นดิน” ณ สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง โดยมี “นายภพปภพ ลรรพรัตน์” ผู้อำนวยการสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ เป็นผู้กล่าวรายงาน

“นางพรเพ็ญ วรวิลาวัลย์” ผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ หรือ ออป. เปิดเผยว่า ตามประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2541 ได้กำหนดให้วันที่ 13 มีนาคม ของทุกๆปีเป็นวันช้างไทย สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ เป็นหน่วยงานในสังกัดของ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ หรือ ออป. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีภารกิจหลักด้านการอนุรักษ์และบริบาลช้างไทย เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลและความรู้เกี่ยวกับช้างเพื่อการศึกษาค้นคว้าหรือทำงานวิจัย และเพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ โดยได้เริ่มดำเนินการในปี2512 จากศูนย์ฝึกลูกช้าง บ้านปางหละ อำเภองาว จังหวัดลำปาง ซึ่งเป็นศูนย์ฝึกลูกช้างแห่งแรกของโลกและมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย ทั้งในและต่างประเทศ ต่อมาเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2545 “สมเด็จพระพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาฯ” ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า รับสถาบันคชบาลแห่งชาติไว้ในพระอุปถัมภ์ ซึ่งนับเป็นสิริมงคลและเป็นมิ่งขวัญต่อการพัฒนาสถาบันฯ

ช้างเป็นสัตว์มงคล ที่มีบุญคุณต่อประชาชนชาวไทย เป็นขุนพลนักรบแห่งแผ่นดินเมื่อครั้งอดีตในประวัติศาสตร์ชาติไทย ช้างมีวิถีชีวิตที่ผูกพันใกล้ชิดกับคนไทยอย่างแนบแน่นละเกี่ยวข้องกับ สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ

ในการจัดงานในครั้งนี้ สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ ร่วมกับ อำเภอห้างฉัตร โรงเรียน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง จัดงาน “วันช้างไทย 2561” ตั้งแต่วันที่ 12 – 13 มี.ค. 2561 โดยในครั้งนี้ได้จัดให้มีพิธีบวงสรวงพระพิฆเนศ เทพเจ้าแห่งปัญญา เทพเจ้าแห่งความสำเร็จ บวงสรวงรูปหล่อเจ้าพระยาไชยานุภาพ เพื่อรำลึกช้างคู่พระบารมีในสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และพิธีบวงสรวงสมเด็จพระนเรศวรมหาราช กษัตริย์นักรบคู่แผ่นดิน รวมถึงสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ภายในสถาบันคชบาลแห่งชาติฯ ซึ่งภายในงานยังจัดให้มีการประกวดซุ้มอาหารช้าง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และโรงเรียน จำนวน 10 หน่วยงาน รวมถึงการแสดงผลงานการประกวดภาพถ่าย นอกจากนี้ยังจัดกิจกรรมกับช้าง ณ บริเวณลานแสดงช้าง ประกอบด้วยพิธีเรียกขวัญหรือฮ้องขวัญช้าง ช้างตักบาตร การเลี้ยงอาหารช้างบนสะโตกใหญ่ ขบวนแห่ “รักษ์ช้าง รักษ์ป่า รักษ์แผ่นดินไทย” ของผู้ร่วมขบวนกว่า 300 คน จากองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอห้างฉัตร และโรงเรียน มีการประกวดธิดาคชบาล ประกวดการถ่ายภาพ การมอบรางวัลครวญช้างดีเด่น ประจำปี 2561

การจัดงานวันช้างไทยดังกล่าว ทางสถาบันคชบาลแห่งชาติฯ ได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกๆปี ถือได้ว่าเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดลำปางอีกทางหนึ่งด้วย