LAMPANGSPOTTIME

 

ข่าวกีฬาอบต.ทุ่งฝายผุดโครงการกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์และต้านยาเสพติดในชุมชน ประจำปี 2561


ภาพประกอบข่าว

ไพโรจน์ โล่ห์สุนทร นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดลำปาง และอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ตำบลทุ่งฝาย ต้านยาเสพติด ประจำปี 2561 ณ สนามกีฬา อบต.ทุ่งฝาย เมื่อ 11 มี.ค. 2561

ในช่วงเช้าวันเสาร์ที่ 11 มี.ค. 2561 “นายไพโรจน์ โล่ห์สุนทร” นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดลำปาง และอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ตำบลทุ่งฝาย ต้านยาเสพติด ประจำปี 2561 โดยมี “นายสมศักดิ์ ตะนะเกต” นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย เป็นผู้กล่าวรายงาน และคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.ทุ่งฝาย รวมถึงผู้บริหารของ บริษัทปูนซีเมนต์ไทยลำปาง ร่วมในพิธีเปิด

การแข่งขันกีฬาดังกล่าวจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ เยาวชนและประชาชนในพื้นที่ตำบลทุ่งฝาย ได้มีโอกาสออกกำลังกาย ได้เล่นกีฬาอย่างสม่ำเสมอ โดยใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลจากยาเสพติด อีกทั้งเพื่อเป็นการเสริมสร้างสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจ ให้ออกกำลังกาย และเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพ ให้รู้รักสามัคคี มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และสามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ซึ่งในการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้กำหนดให้มีการแข่งขันกีฬาสากล อาทิ เช่น ฟุตบอล ฟุตซอล เปตอง รวมถึงกีฬาพื้นบ้าน โดยเริ่มทำการแข่งขันตั้งแต่วันที 25 ก.พ. 2561 – 11 มี.ค.2561

“นายไพโรจน์ โล่ห์สุนทร” นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดลำปาง และอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกล่าวว่า เป็นที่ทราบกันโดยทั่วไปอยู่แล้วว่าการเล่นกีฬานั้นเป็นการออกกำลังกายที่ดีที่สุด การส่งเสริมให้เยาวชน และประชาชนได้เล่นกีฬานั้นเป็นสิ่งที่ดี ซึ่งจะส่งผลให้เป็นผู้ที่มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และมีความรักสามัคคีกันในหมู่คณะและในชุมชน ตลอดจนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ได้ห่างไกลจากยาเสพติด หวังว่าการจัดการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ก็คงจะทำให้ผู้ที่เข้าร่วมในกิจกรรมนี้คงได้นำเอาประสบการณ์ที่ได้ไม่ว่าจากการเล่นกีฬา หรือการทำงานร่วมกันเป็นทีมเป็นหมู่คณะ นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาชาติ และพัฒนาบ้านเมืองของพวกเราต่อไป