LAMPANGSPOTTIME

 

ข่าวกีฬาจังหวัดลำปางจับมือสมาคมกีฬาฯรับหน้าเสื่อเจ้าภาพจัดการแข่งขันกรีฑาผู้สูงอายุชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย


ภาพประกอบข่าว

จังหวัดลำปาง ร่วมกับสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดลำปาง สมาคมกรีฑาผู้สูงอายุไทย สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตลำปาง และองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง จัดการแข่งขันกรีฑาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยครั้งที่ 23 ชิงถ้วยประทาน “พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ” ณ สนามกีฬากลางจังหวัดลำปาง 9 – 11 มีนาคม 2561 นี้

ช่วงเย็นวันที่ 27 ก.พ. 2561 ณ ห้องเวียงพนา โรงแรมลำปางเวียงทอง จ.ลำปาง นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในการแถลงข่าวการจัดการแข่งขันกรีฑาผู้สูงอายุชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่ 23 โดยมี นายไพโรจน์ โล่ห์สุนทร นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดลำปาง นายวิวัฒน์ วิกรานตโนรส นายกสมาคมผู้สูงอายุไทย ผศ.ดร.ณัฐพัชร์ พูลสวัสดิ์ เลขานุการสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดลำปาง นายวิบูลย์ ทานุชิต กรรมการสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดลำปางและฝ่ายพิธีการ เปิด-ปิด จัดเลี้ยงต้อนรับ ร่วมในการแถลงข่าวการจัดการแข่งขันกรีฑาดังกล่าว

“นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์” รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง กล่าวว่าต้องขอขอบคุณสมาคมผู้สูงอายุไทย สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดลำปาง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ได้กำหนดจัดการแข่งขันกรีฑาผู้สูงอายุชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23 นี้ในจังหวัดลำปาง ซึ่งนอกจากจะทำให้ประชาชนโดยทั่วไปหันมาสนใจในการการเล่นกีฬาแล้ว ยังจะทำให้จังหวัดลำปางเป็นที่รู้จักและมีผู้คนเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดลำปางซึ่งมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายหลายแห่งมากขึ้น

“นายไพโรจน์ โล่สุนทร” นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดลำปาง กล่าวว่า ในฐานะที่เป็นนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดลำปาง รู้สึกดีใจที่จังหวัดลำปางและสมาคมฯได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกรีฑาผู้สูงอายุชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยในครั้งนี้ ซึ่งนอกจากจะเป็นการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้เล่นกีฬาเพื่อให้มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงแล้ว ยังถือได้ว่าเป็นแบบอย่างที่ดีที่จะส่งผลให้เด็กๆเยาวชนได้หันมาให้ความสนใจในการเล่นกีฬา อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว และกระตุ้นเศรษฐกิจในจังหวัดลำปางอีกทางหนึ่งด้วย เพราะการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้จะมีนักกีฬาผู้สูงอายุทั่วทั้งประเทศ และต่างประเทศเข้าร่วมแข่งขันกรีฑาดังกล่าว

การจัดการแข่งขันกรีฑาผู้สูงอายุชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23 ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ให้มีความสนใจในการออกกำลังกายและเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพ รวมทั้งเป็นการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุให้ได้มีกิจกรรมการออกกำลังกายและเล่นกีฬาเป็นกิจวัตรประจำวัน

การจัดการแข่งขันกรีฑาดังกล่าวในครั้งนี้ กำหนดให้มีการแข่งขันทั้งประเภทลู่และประเภทลาน

กรีฑาประเภทลู่ ประกอบด้วย

วิ่งทางตรง 100,200,400,800,1500 เมตร 5 กม.

วิ่งข้ามรั้ว 80,100,110 เมตร

วิ่งผลัด 4 X 100 ม. 4x400 ม. วิ่งผลัดครอบครัว (พ่อแม่ลูก) 4x100 ม.

เดิน 5000 เมตร

กรีฑาประเภทลาน ประกอบด้วย

กระโดสูง กระโดดไกล เขย่งก้าวกระโด พุ่งแหลน ทุ่มน้ำหนัก ขว้างจักร กระโดน้ำ