LAMPANGSPOTTIME

 

ข่าวสังคมวปอ.ดูงานด้านพลังงาน กฟผ.แม่เมาะ พร้อมชื่นชมบรรยากาศสวยงาม ยกเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัด


ภาพประกอบข่าว

วิทยาลัยปัองกันราชอาณาจักร (วปอ.) เยี่ยมชมกระบวนการการผลิตไฟฟ้าของ กฟผ.แม่เมาะ และรับทราบข้อมูลด้านพลังงานไฟฟ้าของภาคเหนือ เพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์ชาติ พร้อมชื่นชม กฟผ.แม่เมาะ ว่ามีบรรยากาศสวยงามเหมาะแก่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดลำปาง

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องรักองค์การ อาคารประชาสัมพันธ์แม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง, นายบรรพต ธีระวาส ผู้ช่วยผู้ว่าการเหมืองแม่เมาะ, นายอมรพันธ์ ลีลาภรณ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า 2 พร้อมด้วยผู้บริหาร กฟผ.แม่เมาะ ให้การต้อนรับคณะอาจารย์ และนักศึกษาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (วปอ.) รุ่นที่ 60 จำนวน 130 คน นำโดย พลเอก สุรสิทธิ์ ถาวร ผู้บัญชาการสถาบันการป้องกันราชอาณาจักร เข้ารับฟังบรรยายภาพรวมจังหวัดลำปาง โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง และกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้า การดูแลสิ่งแวดล้อม และการดูแลชุมชนโดยรอบ รวมทั้งสถานการณ์พลังงานไฟฟ้าของประเทศ โดยมี ผู้ช่วยผู้ว่าการเหมืองแม่เมาะ และ ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า 2 เป็นผู้บรรยาย จากนั้นร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลสถานการณ์พลังงานไฟฟ้าในอนาคตร่วมกัน ต่อด้วยเยี่ยมชมบริเวณโดยรอบ กฟผ.แม่เมาะ

นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้กล่าวต้อนรับและบรรยายภาพรวมของจังหวัดลำปางไว้ตอนหนึ่งว่า “คำขวัญของจังหวัดลำปางคือ ถ่านหินลือชา รถม้าลือลั่น เครื่องปั้นลือนาม งามพระธาตุลือไกล ฝึกช้างใช้ลือโลก ซึ่งประโยคแรกของคำขวัญนั้น คือสถานที่ที่คณะฯได้มาเยี่ยมชมในวันนี้ กฟผ.แม่เมาะ ได้สร้างคุณูปการไม่ใช่เพียงแต่จังหวัดลำปางเท่านั้น แต่ยังได้สร้างประโยชน์ให้พื้นที่ภาคเหนือ ด้วยกระแสไฟฟ้าที่ได้ผลิตให้กับพี่น้องประชาชนได้ใช้กัน และค่าผลิตไฟฟ้าจากที่นี่ยังได้จัดตั้งเป็นกองทุน เพื่อพัฒนาพื้นที่ อ.แม่เมาะ ถึงปีละ 300 กว่าล้านบาท ในการแก้ไขปัญหาของประชาชน โดยงบประมาณจากกองทุนดังกล่าว 90% นำมาพัฒนาในพื้นที่ อ.แม่เมาะ ส่วนอีก 10% ที่เหลือเฉลี่ยแก่พื้นที่ที่มีปัญหาใน 12 อำเภอของจังหวัดลำปาง ขณะนี้ปัญหาในพื้นที่ อ.แม่เมาะ ลดลงเพราะได้งบประมาณจากกองทุนฯมาช่วยพัฒนาและแก้ไขปัญหาให้กับคนแม่เมาะ”

นางพิมพ์ณัฐชยา บุณยมาลิก ประธานบริษัทอินเตอร์ฟู๊ด ไทยแลนด์ นักศึกษา วปอ. รุ่นที่ 60 กล่าวว่า “ขอบคุณผู้บริหาร กฟผ.แม่เมาะ และผู้ปฏิบัติงานทุกท่านที่ให้การต้อนรับคณะเป็นอย่างดี รวมถึงการให้ข้อมูลด้านกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้าที่ครบครัน สำหรับให้พวกเรานักศึกษานำไปใช้ในการเขียนยุทธศาสตร์ชาติต่อไป รู้สึกภูมิใจที่ประเทศของเรามีโรงไฟฟ้าที่มีมาตรฐาน ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ได้มาเยี่ยมชม กฟผ.แม่เมาะ จากที่ติดตามข่าวจากสื่อมีเห็นแต่ข่าวที่มีแต่กลุ่มผู้คัดค้านและประท้วง แต่จริงๆแล้วพื้นที่ที่นี่มีความสวยงาม เหมาะจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจของจังหวัดลำปางได้เป็นอย่างดี”