LAMPANGSPOTTIME

 

ข่าวกีฬารับสมัครทีมฟุตบอลแข่งขันในรายการ


ภาพประกอบข่าว

เชิญส่งทีมสมัครเข้าร่วมแข่งขันฟุตบอลปรีเจนีฟู้ดคัพ เพื่อคัดเลือกหาทีมเป็นตัวแทนจังหวัดลำปางเข้าแข่งขันในระดับภาคเหนือตอนบนต่อไป....รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 10 ต.ค.2560 ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณนพดล ทิพย์ชะ 093-2680905