LAMPANGSPOTTIME

 

ข่าวสังคมโรงไฟฟ้าแม่เมาะซ้อมแผนฉุกเฉินรองรับการก่อวินาศกรรมในโรงไฟฟ้า


ภาพประกอบข่าว

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2560 ที่ผ่านมาโรงไฟฟ้าแม่เมาะร่วมกับหน่วยเก็บกู้และทำลายวัตถุระเบิด (EOD) ตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.แม่เมาะ เจ้าหน้าที่ทหาร มทบ.32 ร่วมกันซ้อมแผนฉุกเฉินการก่อวินาศกรรมในโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เพื่อรองรับในกรณีเกิดเหตุการณ์ก่อวินาศกรรมในโรงไฟฟ้า

โดยสมมุติเหตุการณ์ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของโรงไฟฟ้าแม่เมาะได้ตรวจพบวัตถุต้องสงสัยมีลักษณะคล้ายวัตถุระเบิด วางทิ้งไว้บริเวณหน้าอาคารเก็บก๊าซไฮโดรเจนของโรงไฟฟ้าหน่วยที่ 10-11 จึงรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามลำดับขั้น โดยในเบื้องต้นหัวหน้าแผนกรักษาความปลอดภัยโรงไฟฟ้าแม่เมาะได้ประสานไปยัง สภ.แม่เมาะเพื่อเข้าตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุดังกล่าวซึ่งนำโดย พ.ต.ท.ดวงเด็ด กันทะคำ สวป.สภ.แม่เมาะ หลังจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.แม่เมาะได้เข้าตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุดังกล่าวแล้ว พบว่าเป็นวัตถุระเบิด จึงได้ประสานไปยัง หน่วยเก็บกู้และทำลายวัตถุระเบิด (EOD) ตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง นำโดย ร.ต.อ.จอมวงศ์ นพเดชกรณ์พงศ์ หัวหน้าชุดเก็บกู้และทำลายวัตถุระเบิด (EOD) ตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง เข้าตรวจสอบยังจุดเกิดเหตุอีกครั้งซึ่งพบว่าเป็นระเบิดชนิดแสวงเครื่องจึงได้ประสานให้ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของโรงไฟฟ้าแม่เมาะและเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.แม่เมาะ กันไม่ให้ผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าใกล้ในบริเวณที่เกิดเหตุ โดยให้พนักงานของบริษัทที่กำลังทำงานในบริเวณใกล้เคียงไปรวมตัวกันยังจุดรวมพล

หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจหน่วยเก็บกู้และทำลายวัตถุระเบิด (EOD) ตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง จึงได้เคลื่อนย้ายเอาวัตถุระเบิดดังกล่าวออกไปให้ไกลจากอาคารเก็บก๊าซไฮโดรเจนเพื่อนำไปทำลาย การซ้อมแผนฉุกเฉินดังกล่าว ทำขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับกับการก่อวินาศกรรม:ซึ่งอาจเกิดขึ้นจริงในโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เพราะโรงไฟฟ้าแม่เมาะถือได้ว่าเป็นเป็นแหล่งผลิตพลังงานไฟฟ้าที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ ซึ่งถ้าหากเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นจริงย่อมที่จะส่งผลกระทบไปในทุกภาคส่วนโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในระบบเศรษฐกิจและโรงงานอุตสาหกรรมในประเทศ ถึงอย่างไรก็ยังเชื่อมั่นในระบบรักษาความปลอดภัย และการป้องกันวินาศกรรมของโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ที่คงต้องมีการรักษาความปลอดภัยได้อย่างดีที่สุดเพราะเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจขนาดใหญ่ของประเทศ